Τ.Ε.Φ.Α.Α

ΣΧΟΛΕΣ

Αθλητική Προετοιμασία

Η Αποστολή του Προγράμματος Σπουδών των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι:

 • να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα και να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Σχολές ΤΕΦΑΑ

Η Αποστολή των Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Αποστολή του Προγράμματος Σπουδών των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι:

 • να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
 • να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία,
 • να συμβάλλουν στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργούν και να διαδίδουν την αθλητική ιδέα και
 • να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
Οι σχολές των ΤΕΦΑΑ

Υπάρχουν πέντε (5) τμήματα ΤΕΦΑΑ τα οποία μπορείτε να δηλώσετε στο μηχανογραφικό σας δελτίο. Τα τμήματα αυτά δεν διαφοροποιούνται πάρα πολύ στο πρόγραμμα σπουδών τους. Υπάρχουν όμως μικρές διαφορές στις ειδικότητες που προσφέρει το κάθε τμήμα.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Οι απόφοιτοι του ΤΕΦΑΑ μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές Φυσικής Αγωγής σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας (δημόσια ή ιδιωτικά), ως προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους (ανάλογα με την ειδικότητα), ως γυμναστές σε δημόσια ή ιδιωτικά γυμναστήρια και σε άλλες αθλητικές και τουριστικές επιχειρήσεις. Επίσης, οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής έχοντας στην κατοχή τους και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών μπορούν να εργαστούν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ωστόσο, ανάλογα με την κατεύθυνση και την ειδικότητα που παρακολουθούν, προετοιμάζονται ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαφορετικών τομέων κι επαγγελμάτων όπως μπορεί να δει κανείς παρακάτω:

Για την Κατεύθυνση του Αγωνιστικού Αθλητισμού:

 • Προπονητές επαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων σε διάφορα αθλήματα.
 • Προπονητές φυσικής κατάστασης επαγγελματικών ομάδων.
 • Καθηγητές σε αθλητικά σχολεία.
 • Σε αθλητικές κατασκηνώσεις, αθλητικά “Camp”.
 • Σε φυσικοθεραπευτήρια.
 • Σε εργαστήρια φυσιολογίας της άσκησης, βιοκινητικής, κλπ.

Για την Κατεύθυνση Παιδαγωγικών – Ειδικής Αγωγής:

 • Σχολεία ειδικής αγωγής (σχολές κωφών, τυφλών κλπ).
 • Ολοήμερα σχολεία.
 • Σχολές χορών, σύλλογοι παραδοσιακών χορών, γυμναστήρια κλπ.
 • Βρεφονηπιακοί σταθμοί, ιδιωτικά νηπιαγωγεία, παιδότοποι κλπ.

Για την Κατεύθυνση της Υγείας, Αναψυχής και Οργάνωσης – Διοίκησης, ανάλογα με τις γνώσεις που διαθέτουν μπορεί να εργαστούν ως στελέχη:

 • Αθλητικών συλλόγων,
 • Αθλητικών ενώσεων,
 • Αθλητικών ομοσπονδιών,
 • Αθλητικών κέντρων, σταδίων, γυμναστηρίων,
 • Αθλητικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • Ξενοδοχείων με προγράμματα άθλησης-animation,
 • Ιδιωτικών αθλητικών clubs,
 • Προγραμμάτων άθλησης για όλους (μαζικού αθλητισμού),
 • Εταιρειών αθλητικού μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, διαφήμισης, χορηγιών,
 • Εταιρειών αθλητικών προϊόντων,
 • Εταιρειών που προσφέρουν σπορ περιπέτειας, προγράμματα αναψυχής & αθλητικού τουρισμού.

Τμήμα Θεσσαλονίκης

Περιγραφή της Σχολής

Το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Θεσσαλονίκης υπάγεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Σκοπός του τμήματος, όπως άλλωστε και όλων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι :

 • Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα
 • Να παρέχει στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία
 • Να συμβάλλει στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει την αθλητική ιδέα
 • Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ., δεν διαθέτει ολοκληρωμένες δικές του εγκαταστάσεις. Στεγάζεται στους ακόλουθους χώρους:

 • Εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ στη Θέρμη,
 • Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο (3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Δημητρίου),
 • Κτίρια ΤΑΞΥΠ (Εγνατία και 3ης Σεπτεμβρίου), που έχουν παραχωρηθεί για χρήση από το Γ΄ Σώμα Στρατού,
 • Εθνικό Κολυμβητήριο (Αγίου Δημητρίου),
 • Κτίριο διοίκησης (μέσα στην Πανεπιστημιούπολη), 1ος όροφος, όπου υπάρχει γραφείο της Γραμματείας του Τμήματος για την εξυπηρέτηση των φοιτητών,
 • Σχεδόν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης καθώς και αμφιθέατρα άλλων σχολών του ΑΠΘ για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων και τη διεξαγωγή εξετάσεων.
 • Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα που είναι και ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του πτυχίου. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό δηλαδή οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα σε όποιο εξάμηνο των σπουδών τους επιθυμούν. Ωστόσο, η παρακολούθηση των μαθημάτων στα συνιστώμενα εξάμηνα εξασφαλίζει την ομαλότερη δυνατή ροή του προγράμματος, τόσο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όσο και για το Τμήμα.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από επτά ομάδες μαθημάτων :

 

 • Ομάδα 1: Υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα,
 • Ομάδα 2: Υποχρεωτικά μαθήματα εφαρμογής,
  ή αλλιώς πρακτικά μαθήματα όπως την παιδαγωγική γυμναστική, τη διδακτική στην εκπαίδευση, τους παραδοσιακούς χορούς, τη φυσικοθεραπεία και οκτώ (8) από τα περισσότερο διαδεδομένα αθλήματα.
 • Ομάδα 3: Κοινά Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής ή αλλιώς μαθήματα εμβάθυνσης.
 • Ομάδα 4Α: Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Κατεύθυνσης.
  Ο φοιτητής που σκοπεύει να επιλέξει ειδικότητα αγωνιστικού αθλητισμού, επιλέγει 3 μαθήματα που επιθυμεί και ένα ακόμα μάθημα που ορίζεται από την ειδικότητα που θα επιλέξει.
 • Ομάδα 4Β: Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής Κατεύθυνσης.
  Ο φοιτητής που σκοπεύει να επιλέξει μια από τις ειδικότητες Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες, Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου, Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί, ή Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Γυμναστική, επιλέγει 3 μαθήματα που επιθυμεί και ένα ακόμα μάθημα που ορίζεται από την ειδικότητα που θα επιλέξει.
 • Ομάδα 5: Θεωρητικά Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής.
 • Ομάδα 6: Μαθήματα Εφαρμογής Ελεύθερης Επιλογής.
 • Ομάδα 7: Μαθήματα Ειδικότητας.
  Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί ως αθλητές είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν την ειδικότητα του αθλήματός τους.

Το τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στην “Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού”, ενώ η κατεύθυνση ορίζεται από τα μαθήματα της ειδικότητας και από τα επιλεγόμενα μαθήματα από τις αντίστοιχες ομάδες 4Α ή 4Β. Η κατεύθυνση «Αγωνιστικός αθλητισμός» περιλαμβάνει 21 ειδικότητες και αφορούν στον αγωνιστικό αθλητισμό και η κατεύθυνση «Φυσική δραστηριότητα και υγεία» που περιλαμβάνει τις ειδικότητες Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες, Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου, Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί και τέλος Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική. Η Κατεύθυνση προκύπτει από την ειδικότητα και τα μαθήματα που θα επιλέξει ένας φοιτητής.

Τέλος το τμήμα προσφέρει και Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο Φυσική δραστηριότητα και ποιότητα ζωής.

Τμήμα Αθήνας

Περιγραφή της Σχολής

Αποστολή του τμήματος, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΠΑ), είναι : “να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με βασική και εφαρμοσμένη έρευνα. Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Να συμβάλλει στην πρόοδο του Ελληνικού Αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει στο λαό την Αθλητική Ιδέα. Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από το λαό της σημασίας της Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.”

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Το τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο στην “Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού”. Το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθούν οι σπουδαστές του τμήματος είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε αυτοί να μπορούν να ανταποκριθούν στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στα αθλητικά ή πολιτιστικά σωματεία και σε χώρους εργασίας όπως γυμναστήρια, χώρους αναψυχής κλπ. Επίσης το πρόγραμμα σπουδών προσφέρει στους απόφοιτους του τμήματος όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορέσουν να δουλέψουν στη διεύθυνση και εποπτεία γυμναστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και ως σύμβουλοι ή συνεργάτες σε αθλητικούς οργανισμούς και άλλους φορείς.

Το πρόγραμμα σπουδών διαρκεί οχτώ (8) εξάμηνα και περιλαμβάνει :

 • Υποχρεωτικά Μαθήματα,
 • Κατ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα,
 • Προαπαιτούμενα Μαθήματα,
 • Ειδίκευση σε όλα τα Ολυμπιακά Αθλήματα,
 • Ειδίκευση στα Θεωρητικά Πεδία: “Ευρωστία και Υγεία”, “Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή”, “Αθλητική Διοίκηση”, “Ελληνικός
 • Παραδοσιακός Χορός”,
 • Πρακτική Εξάσκηση,
 • Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας.

Τα μαθήματα του τμήματος είναι οργανωμένα σε Τομείς οι οποίοι προσφέρουν προαιρετικά Διπλώματα Ειδίκευσης όπως αναφέρουμε παρακάτω. Οι Τομείς του τμήματος είναι :

 • Αθλητιατρική και Βιολογία της Άσκησης,
 • Θεωρητική Επιστήμη,
 • Αθλοπαιδιές,
 • Γυμναστική και Χορός,
 • Υγρός Στίβος,
 • Κλασικός Αθλητισμός.

Όλοι οι σπουδαστές ακολουθούν ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών προ-ειδίκευσης τα πρώτα τρία έτη (έξι εξάμηνα) σπουδών, που περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή μαθήματα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος προ-ειδίκευσης των τριών πρώτων ετών, οι σπουδαστές πρέπει για να επιλέξουν τον τομέα ειδίκευσής τους, δηλαδή ειδίκευση σε ένα από τα ολυμπιακά αθλήματα ή άλλες θεματικές περιοχές όπως: λαϊκός χορός, προσαρμοσμένη φυσική αγωγή, αθλητισμός για όλους. Με αυτό τον τρόπο κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους προσφέρεται στους σπουδαστές η ευκαιρία για προηγμένη μελέτη στην περιοχή που έχουν επιλέξει να στραφούν. Το Δίπλωμα Ειδίκευσης τους απονέμεται μαζί με το πτυχίο τους.

 

Για την απόκτηση δεύτερου ή τρίτου Διπλώματος Ειδίκευσης πέρα από την απόφαση του οικείου τομέα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η επέκταση του ελάχιστου χρόνου σπουδών κατά ένα (1) εξάμηνο για κάθε πρόσθετη ειδίκευση. Τα Διπλώματα Ειδίκευσης χορηγούνται :

 • Στην Προπονητική των Αθλημάτων του Ολυμπιακού Προγράμματος
 • Στο γνωστικό πεδίο Ευρωστία και Υγεία (Τομέας Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης)
 • Στο γνωστικό πεδίο Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή (Τομέας Θεωρητικών Επιστημών)
 • Στο γνωστικό πεδίο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός και Ορχηστρική (Τομέας Γυμναστικής και Χορού)
 • Στο γνωστικό πεδίο Αθλητική Διοίκηση (Τομέας Θεωρητικών Επιστημών)

Το τμήμα προσφέρει Μεταπτυχιακές σπουδές στα αντικείμενα :

 • Βιολογία της Άσκησης
 • Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός

οι οποίες απαιτούν δύο (2) επιπλέον έτη σπουδών

 

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης και Διδακτορικού Διπλώματος για το οποίο απαιτούνται τρία (3) επιπλέον χρόνια μελέτης πέραν των δύο χρόνων του Μεταπτυχιακού. Τα Διδακτορικά που προσφέρονται από το τμήμα είναι:

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιολογία της Άσκησης, υλοποιούμενο με μαθήματα, έρευνα και διατριβή,
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή, υλοποιούμενο με μαθήματα, έρευνα και διατριβή,

Τμήμα Τρικάλων

Περιγραφή της Σχολής

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού υπάγεται στα ανεξάρτητα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το τμήμα ιδρύθηκε το 1993 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος του βρίσκονται στις Καρυές Τρικάλων.

Στόχος του Τμήματος είναι:

 • να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,
 • να παρέχει στους πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία,
 • να συμβάλλει στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει σε ολόκληρο το λαό την αθλητική ιδέα,
 • να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από το λαό της σημασίας της άσκησης ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

 

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα που είναι και ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του πτυχίου. Στόχος του προγράμματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε όλο το εύρος της αθλητικής επιστήμης (θεωρητική και πρακτική) στη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, και στη συνέχεια η εξειδίκευσή τους σε μια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή ή κατεύθυνση της αθλητικής επιστήμης. Έτσι, τα τέσσερα πρώτα εξάμηνα είναι βασικής κατάρτισης και είναι ίδια για όλους και όλες, ενώ τα τελευταία τέσσερα εξάμηνα είναι αφιερωμένα αποκλειστικά στις κατευθύνσεις και εξειδικεύσεις. Ο κάθε φοιτητής επιλέγει μια κατεύθυνση που επιθυμεί και παρακολουθεί αποκλειστικά μαθήματα της κατεύθυνσης στο τρίτο και τέταρτο έτος. Οι κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών είναι τρεις:

 • Κατεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού,
 • Κατεύθυνση Παιδαγωγικών – Ειδικής Αγωγής,
 • Κατεύθυνση Υγείας, Αναψυχής και Οργάνωσης – Διοίκησης.

Το Τμήμα οργανώνει αυτόνομα ή συμμετέχει από κοινού με άλλα συναφή Τμήματα σε τέσσερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

 • ΔΜΠΣ “Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία”,
 • ΔΜΠΣ “Άσκηση και Ποιότητα ζωής”,
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Άσκηση και Υγεία»,
 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ψυχολογία της Άσκησης,
 • Ταυτόχρονα συμμετέχει στο «Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία του Αθλητισμού και της Άσκησης» σε συνεργασία με άλλα 12 κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης (Amsterdam, Barcelona, Bern, Copenhagen, Halmstad, Jyvaskyla, Leipzig, Leuven, Lisbon, Lund, Montpellier I, Oslo, Thessaly).

Τμήμα Σερρών

Περιγραφή της Σχολής

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το έτος 1985. Το τμήμα είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στην πόλη των Σερρών. Σκοπός του τμήματος είναι:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη έρευνα και διδασκαλία.
 • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλλει στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει σε ολόκληρο το λαό την αθλητική ιδέα.
 • Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες της σημασίας της φυσικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. είναι τουλάχιστον οκτώ (8) εξάμηνα. Τα 4 πρώτα εξάμηνα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Στις αρχές του 5ου εξαμήνου επιλέγεται διετής κατεύθυνση, όπως και διετής ειδικότητα. Επίσης, από το 5ο μέχρι και το 6ο εξάμηνο υπάρχει ένα μάθημα κορμού, η «Διδακτική στο σχολείο», το οποίο υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές. Τέλος, ολοκληρώνοντας τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών ο φοιτητής πρέπει να έχει παρακολουθήσει συνολικά 5 επιλεγόμενα μαθήματα.

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες:

 • Η πρώτη ενότητα αφορά τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (πρακτικά και θεωρητικά), μαθήματα δηλαδή που κάθε φοιτητής και φοιτήτρια είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει.
 • Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα μαθήματα ειδικότητας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία τα μαθήματα μιας διετούς ειδικότητας, που δίνεται από το Τμήμα. Στα πλαίσια της ειδικότητας οι φοιτητές κάνουν πρακτική άσκηση στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, όπου αυτό επιτρέπεται. Οι φοιτητές που εισήχθησαν χωρίς εξετάσεις, σαν αθλητές, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν την αντίστοιχη ειδικότητα του αθλήματός τους.
 • Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τα μαθήματα των κατευθύνσεων των τεσσάρων τελευταίων εξαμήνων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων των κατευθύνσεων είναι υποχρεωτική.
 • Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει τα μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα επιλογής προσφέρονται σε όλα τα έτη και κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει με επιτυχία 5 τέτοια μαθήματα σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Ο φοιτητής που επιλέγει να εκπονήσει διπλωματική εργασία απαλλάσσεται από δύο επιλογές και επομένως με το πέρας των προπτυχιακών του/της σπουδών πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διπλωματική και να έχει περάσει τρία μαθήματα επιλογής.
   Στο ΤΕΦΑΑ Σερρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κινησιολογία» και Διδακτορικών Σπουδών στη «Φυσική Αγωγή». Τα εν λόγω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών σπουδών απονέμουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην κατεύθυνση της Κινησιολογίας και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική Αγωγή.

Τμήμα Κομοτηνής

Περιγραφή της Σχολής

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Κομοτηνής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε το έτος 1983. Το τμήμα έχει ως αποστολή:

 • Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Να συμβάλλει στην πρόοδο του Ελληνικού Αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει σε ολόκληρο το λαό την αθλητική ιδέα.
 • Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση από το λαό της σημασίας της Φυσικής Αγωγής σα βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
 • Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα που είναι και ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του πτυχίου. Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού χορηγεί αντίστοιχο πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τα σχετικά με το πρόγραμμα, τον κανονισμό σπουδών και τις μεταπτυχιακές σπουδές καθορίζονται με βάση τις ισχύουσες για τα αντίστοιχα ΑΕΙ διατάξεις.

Μέσα από το Πρόγραμμα σπουδών το τμήμα στοχεύει :

 • Στην παροχή εμπειριών μάθησης, πράξης και η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με το ευρύτερο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της άθλησης, της φυσικής αγωγής και δραστηριότητας αλλά και με στοιχεία επιμέρους εξειδίκευσης.
 • Στην παροχή ερεθισμάτων για περαιτέρω εξέλιξη και διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων του πτυχιούχου με στόχο την ομαλότερη προσαρμογή του στην γεμάτη προκλήσεις και συνέχεια μεταλλασσόμενη κοινωνία – αγορά εργασίας.
 • Στη δημιουργία γνώσης και ικανότητας για παροχή υπηρεσιών σε τοπικούς αλλά και εθνικούς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς οργανισμούς σε συναφή με τον αθλητισμό δραστηριότητες.
 • Στην παροχή γνώσεων και εμπειριών που θα εξοικειώσουν και θα καταστήσουν τον φοιτητή ικανό να αναζητά και να χειρίζεται τις διαθέσιμες πληροφορίες, δια μέσω νέων τεχνολογιών για τη συνεχιζόμενη – δια βίου εκπαίδευση του.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει δύο (2) κύκλους. Ο Βασικός Κύκλος Σπουδών αφορά στα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα κορμού τα οποία παρέχουν βασικές γνώσεις σχετικές με τα αντικείμενα της αθλητικής επιστήμης. Σκοπός του Βασικού Κύκλου Σπουδών είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις και τις εμπειρίες από την πρακτική εφαρμογή που κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθεί η εξειδίκευση που ακολουθεί στον Κύριο Κύκλο Σπουδών.

Ο Κύκλος Εξειδίκευσης αφορά στα τέσσερα (4) τελευταία εξάμηνα σπουδών. Οι φοιτητές επιλέγουν μια κατεύθυνση από αυτές που προσφέρει το Πρόγραμμα και παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα. Στα πλαίσια της κατεύθυνσης αυτής οι φοιτητές δηλώνουν επιπλέον μία Ειδικότητα και παρακολουθούν τα σχετικά μαθήματά της. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρίες πρακτικής άσκησης και δεξιότητες οι οποίες τους καθιστούν ικανούς στην Κατεύθυνση και την Ειδικότητα της επιλογής τους. Παράλληλα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν σημαντικά την αναλυτική και ερευνητική τους ικανότητα και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο της Ειδικότητάς τους.

Οι Κατευθύνσεις που παρέχει το Πρόγραμμα Σπουδών είναι τρείς:

 • Προπονητική
 • Αθλητική Αναψυχή και Χορός
 • Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς

Οι Ειδικότητες που προσφέρονται ανά Κατεύθυνση είναι οι παρακάτω :

Ειδικότητες στην Προπονητική Κατεύθυνση

 • Κολύμβηση,
 • Καλαθοσφαίριση,
 • Κλασσικός Αθλητισμός,
 • Πετοσφαίριση,
 • Ποδόσφαιρο,
 • Ταε Κβο Nτο,
 • Αντισφαίριση,
 • Ρυθμική Γυμναστική,
 • Αντιπτέριση,
 • Πάλη

Ειδικότητες στην Κατεύθυνση Αθλητική Αναψυχή και Χορός

 • Αθλητικός τουρισμός και αναψυχή,
 • Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί

Ειδικότητες στην Κατεύθυνση Άσκηση σε Ειδικούς Πληθυσμούς

 • Προπόνηση αποκατάστασης σε μυοσκελετικές κακώσεις και παθήσεις,
 • Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή – Δραστηριότητα

Το τμήμα συμμετέχει σε Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει τίτλο “Άσκηση και Ποιότητα Ζωής”. Η φοίτηση σε ορισμένα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ολοκληρώνεται με εντατική φοίτηση, ενώ σε άλλα μαθήματα η φοίτηση γίνεται από απόσταση, δηλαδή χωρίς τη φυσική παρουσία του φοιτητή. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο ακόμη και σε ενδιαφερόμενους με αυξημένες υποχρεώσεις, που αδυνατούν να παρακολουθήσουν ένα Πρόγραμμα με την παραδοσιακή οργάνωση. Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Φυσικής Αγωγής στην “Άσκηση και Ποιότητα Ζωής” με τις εξής έξι κατευθύνσεις:

 • Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης,
 • Παιδαγωγική και δημιουργική μάθηση,
 • Πρόληψη-Παρέμβαση- Αποκατάσταση,
 • Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή,
 • Διοργάνωση δρώμενων κοινωνικής προσφοράς και θεαμάτων (ανενεργή),
 • Ελληνικοί – Διεθνείς χοροί (ανενεργή),

Τέλος το τμήμα προσφέρει και πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος.

ΣχολήΚατηγορία YποψηφίουΒάση ΣχολήςΕπιστημονικό ΠεδίοΚωδικός Μηχ/κουΙστότοπος Σχολής
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΑθήναςΓεν. Σειρά16.9991ο, 2ο, 3ο, 4ο401
Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΘεσσαλονίκηςΓεν. Σειρά16.4061ο, 2ο, 3ο, 4ο403
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλίας
(Τρίκαλα)
Γεν. Σειρά14.9061ο, 2ο, 3ο, 4ο405
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης(Σέρρες)Γεν. Σειρά13.4791ο, 2ο, 3ο, 4ο402
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θράκης
(Κομοτηνή)
Γεν. Σειρά12.7911ο, 2ο, 3ο, 4ο404
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με :

1. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες.

2. Ακτινογραφία θώρακα, πάνω στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει φωτογραφία του υποψηφίου με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού.

3. Καρδιογράφημα, με γνωμάτευση του ιατρού.

4. Βεβαίωση οπτικής οξύτητας και αντίληψης χρωμάτων από οφθαλμίατρο.

5. Δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειο τους ή τη «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.

6. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

ΑΓΟΡΙΑ
Βαθμολογία Αθλημάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α.
ΒΑΘΜΟΙ
Δρόμος
200μ.
Άλμα σε
μήκος
Σφαιροβολία
(Βάρος Σφαίρας 6kg)
Κολύμβηση 50μ
ελεύθερο
20µέχρι 25"6.20μ και άνω14μ και άνωµέχρι 29"
1925"01 - 25"506.19μ - 6.05μ13.99µ.-13.60µ.29"1-30"0
1825"51 - 26"006.04μ - 5.90μ13.59µ.-13.20µ.30"1-31"0
1726"01 - 26"505.89μ - 5.75μ13.19µ.-12.80µ.31"1-32"0
1626"51 - 27"005.74 - 5.60μ12.79µ.-12.40µ.32"1-33"0
1527"01 - 27"505.59μ - 5.45μ12.39µ.-12.00µ.33"1-34"0
14
27"51 - 28"005.44μ - 5.,30μ11.99µ.-11.60µ.34"1-35"0
1328"01 - 28"505.29μ - 5.15μ11.59µ.-11.20µ.35"1-36"0
1228"51 - 29"005.14μ - 5.00μ11.19µ.-10.80µ.36"1-37"0
1129"01 - 29"504.99μ - 4.85μ10.79µ.-10.40µ.37"1-38"0
1029"51 - 30"004.84μ - 4.70μ10.39µ.-10.00µ.38"1-39"0
930"01 - 30"504.69μ - 4.55μ9.99µ.- 9.60µ.39"1-40"0
830"51 -31"004.54μ - 4.40μ9.59µ.- 9.20µ.40"1-41"0
731"01 -31"504.39μ - 4.25μ9.19µ.- 8.80µ.41"1-42"0
631"51 -32"004.24μ - 4.10μ8.79µ.- 8.40µ.42"1-43"0
532"01 - 32"504.09μ - 3.95μ8.39µ.- 8.00µ.43"1-44"0
432"51 - 33"003.94μ - 3.80μ7.99µ.- 7.60µ.44"1-45"0
333"01 - 33"503.79μ - 3.65μ7.59µ.- 7.20µ.45"1-46"0
233"51 - 34"003.64μ - 3.50μ7.19µ.- 6.80µ.46"1-47"0
134"01 - 34"503.49μ - 3.35μ6.79µ.- 6.40µ.47"1-48"0
034"51 καιάνω3.34μ - και κάτω6.39µ.και κάτω48"1 και άνω
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Βαθμολογία Αθλημάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α.
ΒΑΘΜΟΙ
Δρόμος
200μ.
Άλμα σε
μήκος
Σφαιροβολία
(Βάρος Σφαίρας 4kg)
Κολύμβηση
50μ Ελεύθερο
20µέχρι 29"5.15μ και άνω11.00µ. και άνωέως 31"0
1929"01-29"505.14μ - 5.00μ10.99µ.-10.60µ.31"1-32"0
1829"51-30"004.99μ - 4.85μ10.59µ.-10.20µ.32"1-33"0
1730"01-30"504.84μ - 4.70μ10.19µ.-9.80µ.33"1-34"0
1630"51-31"004.69μ - 4.55μ9.79µ.-9.40µ.34"1-35"0
1531"01-31"504.54μ - 4.40μ9.39µ.-9.00µ.35"1-36"0
1431"51-32"004.39μ - 4.25μ8.99µ.- 8.60µ.36"1-37"0
1332"01-32"504.24μ - 4.10μ8.59µ.- 8.20µ.37"1-38"0
1232"51-33"004.09μ - 3.95μ8.19µ.-7.80µ.38"1-39"0
1133"01-33"503.94μ - 3.80μ7.79µ.-7.40µ.39"1-40"0
1033"51-34"003.79μ - 3.65μ7.39µ.-7.00µ.40"1-41"0
934"01-34"503.64μ - 3.50μ6.99µ.-6.60µ.41"1-42"0
834"51-35"003.49μ - 3.35μ6.59µ.-6.20µ.42"1-43"0
735"01-35"503.34μ - 3.20μ6.19µ.-5.80µ.43"1-44"0
635"51-36"003.19μ - 3.05μ5.79µ.-5.40µ.44"1-45"0
536"01-36"503.04μ - 2.90μ5.39µ.-5.00µ.45"1-46"0
436"51-37"002.89μ - 2.75μ4.99µ.-4.60µ.46"1-47"0
337"01-37"502.74μ - 2.60μ4.59µ.-4.20µ.47"1-48"0
237"51-38"002.59μ - 2.45μ4.19µ.-3.80µ.48"1-49"0
138"01-38"502.44μ - 2.30μ3.79µ.-3.40µ.49"1-50"0
038"51 και άνω2.29μ και κάτω3.39 µ. και κάτω50" και άνω