Στρατού Ξηράς

ΣΧΟΛΕΣ

Αθλητική Προετοιμασία

Ο Στρατός Ξηράς χωρίζεται στα Όπλα και στα Σώματα. Τα όπλα (πεζικό, τεθωρακισμένα, πυροβολικό, μηχανικό, διαβιβάσεις και αεροπορία στρατού) διεξάγουν τη μάχη, ενώ τα σώματα (τεχνικού, εφοδιασμού και μεταφορών, υλικού πολέμου, υγειονομικού, έρευνας και πληροφορικής) παρέχουν υποστήριξη διοικητικής μέριμνας.

Σχολες Στρατού Ξηράς

Ο Στρατός Ξηράς χωρίζεται στα Όπλα και στα Σώματα. Τα όπλα (πεζικό, τεθωρακισμένα, πυροβολικό, μηχανικό, διαβιβάσεις και αεροπορία στρατού) διεξάγουν τη μάχη, ενώ τα σώματα (τεχνικού, εφοδιασμού και μεταφορών, υλικού πολέμου, υγειονομικού, έρευνας και πληροφορικής) παρέχουν υποστήριξη διοικητικής μέριμνας. Οι Στρατιωτικές Σχολές που επανδρώνουν τα Σώματα του Στρατού Ξηράς είναι τέσσερις:

  • Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη
  • Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) με έδρα την Αθήνα.
  • Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.) με έδρα τα Τρίκαλα.
  • Και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.) με έδρα την Αθήνα.

 

Πηγές / Σύνδεσμοι:
Γενικό Επιτελείο Στρατού
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.)
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.)
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)

Περιγραφή της Σχολής

Αποστολή της Σχολής είναι, η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, επιστημονικής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, για την κατάρτιση μονίμων Αξιωματικών Επιστημόνων, για την κάλυψη των αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) και την Ελληνική Αστυνομία. Στη σχολή λειτουργούν 6 τμήματα, από τα οποία το Στρατολογικό χαρακτηρίζεται ως κοινό σώμα, αφού οι αξιωματικοί του καλύπτουν θέσεις και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα τμήματα της σχολής φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

Α. Πτέρυγα Υγειονομικού

Ιατρικό
Κτηνιατρικό
Οδοντιατρικό
Φαρμακευτικό
Ψυχολογικό

Β. Πτέρυγα λοιπών σωμάτων

Οικονομικό
Στρατολόγων Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ)

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

 

Η διάρκεια φοίτησης στη ΣΣΑΣ, διαφέρει ανάλογα με το τμήμα και είναι :

Τμήμα της Ιατρικής :6 έτη
Τμήμα Κτηνιατρικής :5 έτη
Τμήμα Οδοντιατρικής :5 έτη
Τμήμα Φαρμακευτικής :5 έτη
Tμήμα Οικονομικού :4 έτη
Tμήμα Στρατολόγων Στρ. Νομικών Συμβούλων:4 έτη
Η εκπαίδευση που παρέχεται στη ΣΣΑΣ διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική.

Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση παρέχεται στους σπουδαστές σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Ψυχολογίας, Νομικής (το ΣΣΝΣ), Οικονομικών Επιστημών). Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα σπουδών είναι ίδιο με αυτό των φοιτητών των τμημάτων του Α.Π.Θ. ενώ η απαραίτητη πρακτική άσκηση, όπου αυτή απαιτείται, γίνεται στα εργαστήρια και τις κλινικές του Πανεπιστημίου.

Η Στρατιωτική εκπαίδευση των σπουδαστών πραγματοποιείται παράλληλα με την Πανεπιστημιακή. Ξεκινάει αμέσως μετά την εισαγωγή τους στη σχολή με τη βασική εκπαίδευση διάρκειας τριών εβδομάδων, ενώ συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια των σπουδών τους σε καθημερινή βάση. Στα τρία πρώτα χρόνια της φοίτησης στη σχολή οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος των εξετάσεων του Ιουνίου συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα θερινής διαβίωσης διάρκειας τριών εβδομάδων, με τη λήξη του οποίου τελειώνει το εκπαιδευτικό έτος και οι εκπαιδευόμενοι αναχωρούν για τις θερινές τους άδειες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια της φοίτησής τους, οι εκπαιδευόμενοι εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Οι σχολή διοργανώνει διαλέξεις και ημερίδες με επιστημονικό και εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο, διδασκαλία ξένων γλωσσών και Η/Υ, εκπαιδευτικά ταξίδια και ενημερωτικές επισκέψεις σε στρατιωτικές μονάδες αλλά και σε χώρους αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.

Όλα τα έξοδα φοίτησης βαρύνουν το δημόσιο. Συγκεκριμένα η σχολή προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση και βιβλία, δωρεάν διατροφή και διαμονή, πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν στρατιωτικές ενδυμασίες ενώ επιπλέον οι σπουδαστές λαμβάνουν μια μικρή χρηματική αποζημίωση (περίπου 120 ευρώ). Όλοι οι εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί απαλλάσσονται από τη στρατιωτική θητεία.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Οι εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί που αποφοιτούν επιτυχώς από τη σχολή της ΣΣΑΣ ορκίζονται Αξιωματικοί του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο έχουν κατανεμηθεί (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) και τις Ελληνικής Αστυνομίας. Ξεκινούν τη στρατιωτικοί τους καριέρα με του βαθμό του Ανθυπολοχαγού (Στρατός Ξηράς), Σημαιοφόρου (Πολεμικό Ναυτικό), Ανθυποσμηναγού (Πολεμική Αεροπορία) και Υπαστυνόμου Β’ (Ελληνική Αστυνομία). Οι αποφοιτήσαντες έχουν την υποχρέωση να παραμείνουν στο στράτευμα το τριπλάσιο των ετών της φοίτησής τους. Έτσι οι Ιατροί είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν 12 χρόνια, οι οδοντίατροι, οι κτηνίατροι και οι φαρμακοποιοί 10 χρόνια ενώ οι Οικονομολόγοι, Στρατολόγοι και Ψυχολόγοι 8 χρόνια. Οι Γιατροί, Οικονομολόγοι και Στρατολόγοι μπορούν κατά την παραμονή τους στο στράτευμα να εξελιχθούν στο βαθμό του Υποστράτηγου, ενώ οι Κτηνίατροι, Οδοντίατροι και Φαρμακοποιοί στο βαθμό του Ταξίαρχου. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι απόφοιτοι των τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής μπορούν, παράλληλα με την απασχόληση τους στο Στράτευμα, να διατηρούν και δικό τους Ιατρείο.

Το ρητό της σχολής είναι : «Πειθαρχία εὐπραξίας μήτηρ» «Η πειθαρχία είναι η μητέρα της ευπραξίας»

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Στρατιωτική Σχολή Ευελπιδων (Σ.Σ.Ε)

Αποστολή της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων είναι να παρέχει στο στρατό Ξηράς τους Μόνιμους Αξιωματικούς των Όπλων και των Σωμάτων. Αυτή η αποστολή υλοποιείται μέσα από κατάλληλη πολύπλευρη εκπαίδευση (Στρατιωτική, Ακαδημαϊκή, Τεχνική, Ειδική), με την οποία οι Ευέλπιδες αποκτούν ψυχικές, πνευματικές, ηθικές και σωματικές ικανότητες, απαραίτητες για ένα μόνιμο Αξιωματικό του Στρατού.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Η Σχολή Ευελπίδων στοχεύει στη θεμελίωση εκείνων των παιδευτικών βάσεων που θα δημιουργήσει σύγχρονους ηγήτορες με τα ακόλουθα κύρια γνωρίσματα:

Αυξημένο κύρος και δυναμική προσωπικότητα.
Ικανότητες για την ανάλυση σύνθετων προβλημάτων και για την έγκαιρη αντιμετώπιση ραγδαίων καταστάσεων.
Επινοητικότητα, δημιουργικότητα και πρωτοτυπία.
Ικανότητες σε θέματα οργανωτικά και διοικητικά.
Προσαρμοστικότητα προς μεταβαλλόμενες καταστάσεις.
Διακριτικότητα στη συμπεριφορά.
Δύναμη κατανόησης.
Ικανότητες για συνεργασία.
Αναγνώριση της προσωπικότητας των υφισταμένων.
Απόλυτη αφοσίωση στα στρατιωτικά τους καθήκοντα και προς τη δημοκρατικό πολίτευμα της πατρίδας.
Γνώσεις μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
Γνώσεις χειρισμού υπολογιστή.
Φυσική και ψυχική υγεία.
Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα του Κράτους, ισότιμο με τα υπόλοιπα ιδρύματα Πανεπιστημιακού Επιπέδου.

Η φοίτηση στη σχολή διαρκεί 4 χρόνια και στους Ευέλπιδες παρέχονται δωρεάν όλα τα εκπαιδευτικά βοηθήματα και επιστημονικά συγγράμματα που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η φοιτητές κατατάσσονται με την είσοδό τους στη σχολή στα Όπλα ή στα Σώματα.

Η διδασκόμενη ύλη καλύπτει αντικείμενα Ακαδημαϊκής Εκπαιδεύσεως, όπως :Ελληνική Φιλολογία, Πολιτική Ιστορία, Δίκαιο (Συνταγματικό, Εργατικό, Δημόσιο, Διεθνές κτλ), Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες, Αγγλικά, προαιρετικά Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Τουρκικά, Ανώτερα Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Ηλεκτρονική, Πληροφορική και Στρατιωτικής Εκπαιδεύσεως όπως: Στρατιωτική Ιστορία, Στρατιωτική Γεωγραφία, Πολεμική Τέχνη,Τοπογραφία κλπ.

Επίσης οι Ευέλπιδες κατά τη διάρκεια της φοιτήσεώς τους, συμμετέχουν σε πολλά εκπαιδευτικά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα, με επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, βιομηχανίες, στρατιωτικές μονάδες κλπ. Οι μαθητές της σχολής, ανταλλάσουν επισκέψεις με μαθητές άλλων αντίστοιχων σχολών του εξωτερικού όπως ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία κλπ. Στα πλαίσια της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης οι Ευέλπιδες εκτελούν στρατιωτικές ασκήσεις, στις οποίες συμμετέχουν άρματα, ελικόπτερα, πυροβολικό, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού κλπ. Επιπλέον οι Ευέλπιδες της 3ης Τάξεως εκπαιδεύονται στον ανορθόδοξο πόλεμο στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ) λαμβάνοντας το αντίστοιχο πτυχίο.

Εκπαίδευση - Σ.Σ.Ε.
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Περιεχόμενο Εκπαίδευσης
50%Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση
38%Εφαρμοσμένη Στρατιωτική Εκπαίδευση
12%Φυσική Αγωγή

Το πτυχίο της ΣΣΕ είναι ισοδύναμο με πτυχίο Πανεπιστημίου. Μετά την αποφοίτηση από τη σχολή υπάρχει η δυνατότητα για απόκτηση δεύτερου πτυχίου (δίνοντας κατατακτήριες εξετάσεις) σε άλλο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας. Εκτός από τη δυνατότητα απόκτησης δεύτερου πτυχίου, υπάρχει και η δυνατότητα για απόκτηση Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό σε οποιοδήποτε αντικείμενο επιθυμούν οι Αξιωματικοί. Η απόκτηση ενός δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού βοηθάει πολύ τους Αξιωματικούς σε μεταθέσεις σε θέσεις του Εξωτερικού (π.χ. ΝΑΤΟ, Ο.Η.Ε., Ε.Ε. κλπ) όπου οι αμοιβές είναι πολύ καλύτερες (μέχρι και 12.000 ευρώ επιπλέον του κανονικού μισθού).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι σπουδαστές μπορούν να αποχωρήσουν από τη σχολή όποτε το θελήσουν. Αν αυτό γίνει πριν από την Ορκωμοσία περίπου ένα μήνα από την ημέρα κατάταξης, τότε δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση. Διαφορετικά μπορούν να αποχωρήσουν σε οποιοδήποτε έτος με την προβλεπόμενη από το νόμο (Ν. 1911/90) οικονομική επιβάρυνση.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Στους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού και η τοποθέτηση γίνεται σε Μονάδες του Στρατού ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Για τους αποφοίτους της σχολής είναι υποχρεωτική η παραμονή τους στο στράτευμα για 8 χρόνια (από 12 που ήταν μέχρι το 2005).

Οι απόφοιτοι από την πτέρυγα την πτέρυγα των Όπλων κατατάσσονται σε ένα από τα έξι Όπλα του Στρατού :
Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Μηχανικό ,Διαβιβάσεις, Αεροπορία Στρατού (εξετάζονται πρώτα υγειονομικά ώστε να κριθούν κατάλληλοι για ιπτάμενοι Α΄ κατηγορίας, αλλιώς μετατάσσονται σε άλλο Όπλο).

Οι απόφοιτοι από την πτέρυγα των Σωμάτων κατατάσσονται σε ένα από τα τρία Σώματα:
Εφοδιασμού Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, Τεχνικού.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.)

Περιγραφή της Σχολής

Όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα του τμήματος, αποστολή της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) είναι να:
Παρέχει στους Σπουδαστές ποιοτική εκπαίδευση τρίτου κύκλου σπουδών της χώρας και να καλλιεργεί παράλληλα το στρατιωτικό πνεύμα προσδίδοντας σε αυτούς όλες τις στρατιωτικές αρετές και χαρακτηριστικά.
Διατηρεί το ηθικό των Σπουδαστών σε υψηλό επίπεδο και να βελτιώνει συνεχώς την εικόνα και το κύρος της Σχολής και του Σώματος των Μονίμων Υπαξιωματικών γενικότερα.
Αποδίδει στο Στρατό Ξηράς Ηγήτορες, Διοικητικούς και Τεχνικούς Μονίμους Υπαξιωματικούς, ικανούς να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και να εργάζονται και επιχειρούν σε ένα διακλαδικό Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Η Σ.Μ.Υ. είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) και ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η βασική δραστηριότητα της Σχολής είναι η εκπαίδευση η οποία έχει ως αντικείμενο την Στρατιωτική επιστήμη. Η εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής είναι τριετές.

Αμέσως μετά την εισαγωγή των σπουδαστών στη σχολή, ακολουθεί μια περίοδος προπαιδεύσεως που διαρκεί δύο μήνες. Στο 1ο εξάμηνο όλοι οι σπουδαστές διδάσκονται κοινά μαθήματα. Μετά το τέλος του 1ου εξαμήνου γίνεται κατανομή των σπουδαστών σε δύο επιμέρους κατηγορίες τους Διοικητικούς και τους Τεχνικούς και στα επόμενα τρία εξάμηνα διδάσκονται τόσο κοινά όσο και ειδικά μαθήματα.

Κατά τον χωρισμό των σπουδαστών μετά το 1ο εξάμηνο προκύπτουν οι εξής κατηγορίες :
Όπλα / Διοικητικοί, Όπλα / Τεχνικοί, Σώματα / Διοικητικοί και Σώματα / Τεχνικοί

Οι Διοικητικοί σπουδαστές των Όπλων και των Σωμάτων, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου έτους εκπαίδευσής τους, κατανέμονται στα όπλα και στα σώματα, ως Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις σχολές εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων. Στη συνέχεια τοποθετούνται στις μονάδες, όπου χρησιμοποιούνται σε καθαρά διοικητικές θέσεις.

Οι Τεχνικοί σπουδαστές των Όπλων και Σωμάτων, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους εκπαίδευσής τους, κατανέμονται στα Όπλα και στα Σώματα του Στρατού Ξηράς και στη συνέχεια γίνεται η απονομή της ειδικότητάς τους. Με την ολοκλήρωση του δεύτερου έτους εκπαίδευσης, ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες, συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων και στη συνέχεια τοποθετούνται σε μονάδες. Η Εκπαίδευση στη σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική και Τεχνική.

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα από τον κύκλο των μαθημάτων των Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συμβάλλοντας στην κοινωνική παιδεία και καλλιέργεια. Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι :
Αγγλικά, Πληροφορική, ∆ιεθνές ∆ίκαιο, Οργάνωση – ∆ιοίκηση, Στρατιωτική Ιστορία, Ανώτερα Μαθηµατικά, Κοινωνιολογία και Ψυχολογία

Η Τεχνική Εκπαίδευση έχει σκοπό την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων – εμπειριών ώστε να μπορούν οι Σπουδαστές να κατανοούν και να συντηρούν τα μέσα και υλικά σύγχρονης τεχνολογίας που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός. Διεξάγεται στα εργαστήρια Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικών, Μηχανών Ελικοπτέρων, Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών και σε εγγύς Στρατιωτικά Εργοστάσια. Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα της Τεχνικής εκπαίδευσης είναι :
Μηχανολογία, Ηλεκτροτεχνία, Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Πυροµαχικά Αεροσκάφη – Ελικόπτερα, Θερµοδυναµική

Η Στρατιωτική εκπαίδευση έχει σκοπό να γίνει ο Σπουδαστής άριστος µαχητής και διοικητής στρατιωτικών τμημάτων, τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο. Ειδικότερα αποσκοπεί στην ομαλή προσαρμογή των Σπουδαστών στη στρατιωτική ζωή, την αύξηση της φυσικής αντοχής και της σωματικής ενδυνάμωσης, την εκμάθηση χειρισμού ατομικού οπλισμού και εκτέλεση βολών µε ελαφρά και βαρέα όπλα στην συμμετοχή σε πορείες, ασκήσεις κλπ. Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα της Τεχνική Εκπαίδευσης είναι :
Κανονισµοί, Στρατιωτική Ιστορία – Γεωγραφία, Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας, Ηγεσία, Ψυχολογικές Επιχειρήσεις, Υγιεινή – Α΄ Βοήθειες
Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στη Σχολή επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους, στρατιωτικά εργοστάσια, Σχολές – Κέντρα και Μονάδες Όπλων και Σωμάτων. Επίσης πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά ταξίδια στις περιοχές Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και στις Μονές του Αγ. Όρους.

Όλα τα έξοδα φοιτήσεως, διαβίωσης και υγειονομικής περίθαλψης των Σπουδαστών βαρύνουν το Δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μικρό μηνιαίο χρηματικό βοήθημα για μικροέξοδα.

Για τη ψυχαγωγία των Σπουδαστών διατίθενται αίθουσες όπου μπορούν τις ελεύθερες ώρες να παρακολουθούν τηλεόραση και βίντεο, να ακούν μουσική και να χρησιμοποιούν Η/Υ µε πρόσβαση στο Internet. Στις εγκαταστάσεις της σχολής, λειτουργεί βιβλιοθήκη µε μεγάλο αριθμό συγγραμμάτων, όπου οι σπουδαστές συμπληρώνουν τις γνώσεις τους. Παράλληλα υφίσταται ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στην οποία οι Σπουδαστές μπορούν να μελετούν, τα συγγράμματα της Σχολής, βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και να εισέρχονται σε βιβλιοθήκες άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Οι σπουδαστές κατά την διάρκεια της φοιτήσεως διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Επιτρέπεται να μένουν στην πόλη των Τρικάλων τις ημέρες εξόδου ή αδείας τους, και εάν επιθυμούν, να ενοικιάζουν διαμερίσματα. Στους σπουδαστές χορηγούνται κάθε χρόνο οι παρακάτω άδειες:

Τις γιορτές των Χριστουγέννων και Νέου Έτους (15 ημέρες),
απόκρεων (3 ημέρες),
Πάσχα (7 ημέρες),
κατά το χρόνο των θερινών διακοπών (1 μήνα περίπου),
άδειες εξόδου κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και αργίες,
τιμητικές άδειες από τη Διοίκηση της Σχολής για τους επιτυγχάνοντες εξαιρετικές επιδόσεις.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Οι σπουδαστές μετά από διετή (2) επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν από τη σχολή με το βαθμό του Μόνιμου Λοχία, και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές εφαρμογής των Όπλων και των Σωμάτων στα οποία εντάχθηκαν. Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί επιλέγονται, εκπαιδεύονται και επανδρώνουν τις Ειδικές Δυνάμεις ως αλεξιπτωτιστές, καταδρομείς, πεζοναύτες και βατραχάνθρωποι. Επιπλέον μπορούν να υπηρετήσουν στην Αεροπορία Στρατού ως χειριστές και μηχανικοί ελικοπτέρων ή σε Γραφεία Έρευνας-Πληροφορικής, αφού εκπαιδευτούν ως Προγραμματιστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Τα Όπλα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι απόφοιτοι είναι τα ακόλουθα :
Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Μηχανικό ,Διαβιβάσεις, Αεροπορία Στρατού καθώς και Φροντιστές των παραπάνω όπλων
Τα Σώματα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι απόφοιτοι είναι τα ακόλουθα :
Τεχνικού, Εφοδιασμού / Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, Έρευνας / Πληροφορικής, Υγειονομικό, Γεωγραφικό, Στρατιωτικών Γραμματέων, Ταχυδρομικό, Φροντιστών Τεχνικού Υγειονομικού

Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί με την αποφοίτησή τους από τη Σ.Μ.Υ. έχουν υποχρέωση παραμονής στο Στρατό για πέντε (5) χρόνια. Προάγονται στον βαθμό του Ανθυπασπιστή, μετά από συνολικό χρόνο υπηρεσίας 9-12 χρόνων στους βαθμούς Λοχία – Επιλοχία – Αρχιλοχία. Οι Κρίσεις των Μονίμων Υπαξιωματικών για προαγωγή γίνονται κάθε περίπου τρία (3) χρόνια. Οι Ανθυπασπιστές προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού ανάλογα με τα προσόντα τους και εισέρχονται με αυτό τον τρόπο στο σώμα των Αξιωματικών. Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σ.Μ.Υ. έχουν τον ίδιο βαθμό εξέλιξης με τους Αξιωματικούς της Σ.Σ.Ε. και μπορούν να φτάσουν μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και του Συνταγματάρχη.

Μετά την αποστρατεία τους λαμβάνουν σύνταξη και εφάπαξ αποζημίωση αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και του καταληκτικού βαθμού τους (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου).

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)

Περιγραφή της Σχολής

Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής έχει έδρα το Στρατόπεδο ΣΑΚΕΤΑ στο Βύρωνα Αττικής. Υπάγεται στο ΓΕΕΘΑ και υποστηρίζεται σε θέματα Διοικητικής Μέριμνας από το ΓΕΣ. Διοικείται από Αξιωματικό απόφοιτο της ΣΑΝ.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της σχολής, αποστολή της Σ.Α.Ν. είναι:

Να παρέχει εκπαίδευση όπως αυτή προβλέπεται στο νόμο 3187/03.
Να αναπτύσσει τις απαιτούμενες αρετές και τη στρατιωτική αγωγή των σπουδαστών, ώστε να διαμορφώνει Αξιωματικούς Νοσηλευτές, με ηγετικά προσόντα, στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική παιδεία και αγωγή.
Να συμμετέχει σε ερευνητικά-εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες της Πολιτείας που αφορούν σε θέματα νοσηλευτικής επιστήμης και τεχνολογίας.
Να οργανώνει Σχολείο προετοιμασίας αλλοδαπών υποτρόφων στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ), ισότιμο με τα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας. Η φοίτηση στη σχολή διαρκεί τέσσερα (4) έτη. Η εκπαίδευση αποτελείται από το Ακαδημαϊκό και το Στρατιωτικό μέρος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Σχολής στόχοι της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης είναι:

Η απόκτηση γνώσεων για την άσκηση της Νοσηλευτικής Έπιστήμης τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και φροντίδας.
Η καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης και η εξοικείωση με την έρευνα έτσι ώστε οι Αξιωματικοί Νοσηλευτές να συμμετέχουν στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Η απόκτηση από τους σπουδαστές των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τον Αξιωματικό Νοσηλευτή προκειμένου να λειτουργεί ως διοικητικό και οργανωτικό στέλεχος στα πλαίσια της αποστολής των Ε.Δ.
Στη Σχολή με μέριμνα της Διεύθυνσης Σπουδών, γίνεται το μάθημα της Καρδιο Αναπνευστικής Αναζωογόνησης (Κ.Α.Α.) καθώς και φροντιστηριακά μαθήματα Κλινικής Νοσηλευτικής. Οι σπουδαστές εξασκούνται σε προπλάσματα σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, με σκοπό την πλήρη κατανόηση και την απόκτηση δεξιοτεχνίας στις νοσηλευτικές διαδικασίες.

Παράλληλα, η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση εμπλουτίζεται με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών και την παροχή κοινωνικής και πολιτιστικής παιδείας, που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Σχολής. Αναλυτικότερα:

Τμήματα ξένων γλωσσών στα οποία κατατάσσονται οι Μαθητές ανάλογα με το επίπεδο γλωσσομάθειας τους ενώ δίνεται η ευκαιρία και για την απόκτηση πτυχίων.
Συγκρότηση αθλητικών ομάδων: Η Σχολή διαθέτει ομάδες καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, στίβου, κολύμβησης, αεροβικής και σουηδικής γυμναστικής. Οι αθλητικές ομάδες παίρνουν μέρος στους αγώνες που διοργανώνονται μεταξύ των ΑΣΕΙ.
Χορωδία υπό την επίβλεψη μουσικολόγου. Η χορωδία συμμετέχει συνήθως σε διάφορες εκδηλώσεις εντός και εκτός της Σχολής.
Ομάδα χορού καθοδηγούμενη από εξειδικευμένο καθηγητή Σωματικής Αγωγής, όπου διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί.
Ετησίως πραγματοποιείται θεατρική παράσταση από την ομάδα θεάτρου που επιμελείται θεατρολόγος.
Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση αποτελείται από δύο τμήματα: τη Θεωρητική και την Κλινική. Η Θεωρητική Εκπαίδευση αποτελεί τον κορμό της επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής κατάρτισης των σπουδαστών και βασίζεται σε ένα σύνολο γνώσεων από τις Βασικές, Νοσηλευτικές, Κοινωνικές και Ιατρικές επιστήμες. Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση παρέχεται εξ’ ολοκλήρου στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Κλινική Εκπαίδευση συμπληρώνει τη θεωρητική διδασκαλία, μεταφέροντας την θεωρία στην πράξη και γίνεται κυρίως στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ ή του ΕΚΠΑ και σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της Πολιτείας.

Σύμφωνα και πάλι με την ιστοσελίδα της Σχολής, η Στρατιωτική Εκπαίδευση διακρίνεται σε Θεωρητική και Πρακτική. Η Στρατιωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης δύο τμήματα: την Θεωρητική και την Πρακτική. Στόχος της Θεωρητικής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι να εισάγει τους σπουδαστές στον στρατιωτικό τρόπο σκέψης και πρακτικής. Η Θεωρητική Στρατιωτική Εκπαίδευση πραγματοποιείται στα αμφιθέατρα των εγκαταστάσεων της σχολής και περιλαμβάνει μαθήματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος, διαλέξεις από διακεκριμένους ομιλητές σε θέματα Διεθνών Σχέσεων, Διεθνούς Πολιτικής και Διπλωματίας, καθώς και διαλέξεις σε θέματα Διακλαδικότητας. Η Πρακτική Στρατιωτική Εκπαίδευση, περιλαμβάνει: ασκήσεις αόπλου – ενόπλου, βολές με τυφέκιο G3A3, πορείες, θερινή διαβίωση διάρκειας περίπου 1 εβδομάδας, Παρελάσεις, Εκπαιδευτικά ταξίδια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Στρατιωτικές και γενικότερου ενδιαφέροντος εγκαταστάσεις, Καθημερινή σωματική αγωγή.

Το ημερήσιο πρόγραμμα της σχολής περιλαμβάνει Ακαδημαϊκή εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο και Κλινική άσκηση σε στρατιωτικά και πολιτικά νοσοκομεία. Παράλληλα διεξάγεται στη ΣΑΝ Στρατιωτική Εκπαίδευση και επιμόρφωση, Ξένες Γλώσσες και εφαρμογές σχετιζόμενες με την ειδικότητά τους. Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη ΣΑΝ διαμένουν υποχρεωτικά εντός της σχολής και εξέρχονται με άδεια του Διοικητού τις ημέρες και τις περιόδους που προβλέπονται από τον Κανονισμό της Σχολής. Τα έξοδα διαμονής, ένδυσης, σίτισης, φαρμακευτικής περίθαλψης και εκπαίδευσης βαρύνουν το ελληνικό δημόσιο ενώ κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι σπουδαστές λαμβάνουν μικρό χρηματικό βοήθημα. Οι Σπουδαστές διαμένουν σε θαλάμους μέχρι τεσσάρων ατόμων, σιτίζονται στο εστιατόριο που διαθέτει η Σχολή και η υγειονομική τους περίθαλψη παρέχεται στο Ιατρείο της Σχολής ή στο 401 ΓΣΝΑ.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Οι απόφοιτοι της σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο έχουν κατανεμηθεί (Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής τους στο στράτευμα είναι οχτώ (8) χρόνια. Η διαδικασία της κατανομής πραγματοποιείται στο τέταρτο έτος φοίτησης στη Σχολή. Οι απόφοιτοι της ΣΑΝ εργάζονται κυρίως ως Κλινικοί Νοσηλευτές στις διάφορες Νοσηλευτικές Μονάδες και ειδικά τμήματα των Στρατιωτικών Νοσοκομείων. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους μπορούν να εργαστούν ως Κλινικοί Εκπαιδευτές σε Νοσοκομεία και στη Σχολή ενώ στελεχώνουν επιτελικές και διοικητικές θέσεις ανάλογα με την προϋπηρεσία και τα προσόντα τους. Μπορεί δεν να κληθούν να συμμετάσχουν σε ανθρωπιστικές ή ειρηνευτικές αποστολές εντός και εκτός των συνόρων.

Οι απόφοιτοι της ΣΑΝ έχουν την ευκαιρία για εξειδίκευση στην Καταδυτική Νοσηλευτική ή στην Αεροπορική Νοσηλευτική καθώς και σε διάφορα σχολεία του Στρατού όπως η Σχολή Πολέμου Αεροπορίας (Σ.Π.Α.), η σχολή ξένων γλωσσών (Σ.Σ.Ξ.Γ.), η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ), η Σχολή Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α), η Σχολή Κατώτερων Επιτελών Αεροπορίας (Σ.Κ.Ε.Α), η Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (Σ.Ε.Υ.), η Σχολή Προγραμματιστών Η/Υ (Σ.Π.Η.Υ), το Σχολείο Αεροδιακμιδών και η Σχολή Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού (Σ.Ε.Α.Ν.). Σε συνεργασία με Νοσοκομεία μπορούν να λάβουν κάποια εξειδίκευση όπως σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Χειρουργείο, Καρδιολογική Νοσηλευτική, Αιμοδοσία, Νεφρολογική Νοσηλευτική κ.α. ή ειδίκευση σε κάποια ειδικότητα όπως Χειρουργική, Παθολογική και Παιδιατρική. Επίσης οι απόφοιτοι της Σ.Α.Ν. έχουν τη δυνατότητα απόκτησης μεταπτυχιακών σπουδών, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Όνομα ΣχολήςΚατηγορία YποψηφίουΒάση ΣχολήςΕπιστημονικό ΠεδίοΕπιστημονικό Πεδίο
ΙατρικήΓεν. Σειρά18.0503ο831
ΙατρικήΕιδ. Κατηγορία
3648/α
17.3253ο831
ΙατρικήΕιδ. Κατηγορία
3648/β
-3ο831
ΟδοντιατρικήΓεν. Σειρά18.2003ο836
ΟδοντιατρικήΕιδ. Κατηγορία
3648/α
17.8703ο836
ΟδοντιατρικήΕιδ. Κατηγορία
3648/β
-3ο836
ΚτηνιατρικήΓεν. Σειρά18.0443ο841
ΚτηνιατρικήΕιδ. Κατηγορία
3648/α
17.9443ο841
ΚτηνιατρικήΕιδ. Κατηγορία
3648/β
-3ο841
ΦαρμακευτικήΓεν. Σειρά17.9503ο846
ΦαρμακευτικήΕιδ. Κατηγορία
3648/α
17.5003ο846
ΦαρμακευτικήΕιδ. Κατηγορία
3648/β
-3o846
ΨυχολόγωνΓεν. Σειρά18.9051o875
ΨυχολόγωνΕιδ. Κατηγορία
3648/α
18.8801o875
ΨυχολόγωνΕιδ. Κατηγορία
3648/β
16.9451o875
ΝομικόΓεν. Σειρά18.6001o866
ΝομικόΕιδ. Κατηγορία
3648/α
18.1201o866
ΝομικόΕιδ. Κατηγορία
3648/β
15.8701o866
ΟικονομολόγωνΓεν. Σειρά18.4054o867
ΟικονομολόγωνΕιδ. Κατηγορία
3648/α
18.0504o867
ΟικονομολόγωνΕιδ. Κατηγορία
3648/β
-4o867
Όνομα ΣχολήςΚατηγορία YποψηφίουΒάση ΣχολήςΕπιστημονικό ΠεδίοΚωδικός Μηχ/κου
Σ.Σ.Ε ΌπλαΓεν. Σειρά12.2202o801
Σ.Σ.Ε ΌπλαΕιδ. Κατηγορία
3648/α
-2o801
Σ.Σ.Ε ΌπλαΕιδ. Κατηγορία
3648/β
-2o801
Σ.Σ.Ε ΣώματαΓεν. Σειρά15.5552o806
Σ.Σ.Ε ΣώματαΕιδ. Κατηγορία
3648/α
13.9052o806
Σ.Σ.Ε ΣώματαΕιδ. Κατηγορία
3648/β
-2o806
Όνομα ΣχολήςΚατηγορία YποψηφίουΒάση ΣχολήςΕπιστημονικό ΠεδίοΚωδικός Μηχ/κου
Σ.Μ.Υ ΌπλαΓεν. Σειρά10.8902ο862
Σ.Μ.Υ ΌπλαΕιδ. Κατηγορία
3648/α
-2ο862
Σ.Μ.Υ ΌπλαΕιδ. Κατηγορία
3648/β
-2ο862
Σ.Μ.Υ ΣώματαΓεν. Σειρά15.8302o, 4ο863
Σ.Μ.Υ ΣώματαΕιδ. Κατηγορία
3648/α
14.7202o, 4ο863
Σ.Μ.Υ ΣώματαΕιδ. Κατηγορία
3648/β
-2o, 4ο863
Όνομα ΣχολήςΚατηγορία YποψηφίουΒάση ΣχολήςΕπιστημονικό ΠεδίοΚωδικός Μηχ/κου
Σ.Α.ΝΓεν. Σειρά16.6503ο851
Σ.Α.ΝΕιδ. Κατηγορία
3648/α
15.6503ο851
Σ.Α.ΝΕιδ. Κατηγορία
3648/β
-3ο851

1. Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών, είναι ένα ενιαίο σύστημα επιλογής που περιλαμβάνει Ψυχομετρικές δοκιμασίες, Υγειονομικές εξετάσεις και Αθλητικές δοκιμασίες.

2. Οι διαδικασίες, για τις ανωτέρω δοκιμασίες – εξετάσεις, είναι ενιαίες και ισχύουν για όλες τις Σχολές, πλην των εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω.

3. Ειδικότερα, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που δήλωσαν και τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη Σχολή Ικάρων/Τμ ΙΠΤ, θα εξετάζονται με μέριμνα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους και στην κολύμβηση, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.

4. Ομοίως, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων/ Τμ ΙΠΤ και δεν έχουν δηλώσει τη ΔΑΕ σαν εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους, θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1 σε επιπλέον Ψυχομετρικές δοκιμασίες και Υγειονομικές εξετάσεις, που προβλέπονται για τους Ιπταμένους υποψηφίους, διάρκειας έως 3 εργασίμων ημερών, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ).Η κολύμβηση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων, θα διεξάγεται με μέριμνα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους.

5. Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει Σχολή προτίμησης, τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη ΣΙ/Τμ ΙΠΤ, οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες ειδικές δοκιμασίες αυτών των Σχολών, θα συνεχίσουν τις ΠΚΕ, προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους για τις υπόλοιπες Στρατιωτικές Σχολές που έχουν δηλώσει.

6. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων εξωτερικού υποβάλλονται σε ΠΚΕ από τη ΔΑΕ/Β1.

Οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει:
1. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.
2. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.
3. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα επαναληφθούν εντός του 1ου δεκαπενθημέρου κατάταξης, με μέριμνα των Σχολών, για όσους επιτύχουν και εισαχθούν σε αυτές:
α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.
δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η διεξαγωγή δοκιμασιών θα γίνει όπως παρακάτω:

α. Οι υποψήφιοι/ες που κρίνονται κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών γνωστοποιούνται στους υποψηφίους, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξεταστικού κέντρου. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στα εξεταστικά κέντρα.
β. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αγωνίσματα και τα
κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και
Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣΠΕΔΙΟ

ΔΡΟΜΟΣ 100μ.ΔΡΟΜΟΣ 1000μ.ΑΛΜΑΣΕ ΥΨΟΣΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣΡΗΨΗ ΣΦΑΙΡΑΣΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΣ (Σ.Σ.Ε.)
ΟΠΛΑ2o16"4΄ 20"1,05 μ.3,60 μ.4,50 μ.-
ΣΩΜΑΤΑ2ο,4ο
17"4΄ 30"1,00 μ.3,60 μ.4,40 μ.-
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)3o17"4΄ 30"1,00 μ.3,60 μ.4,40 μ.-
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Μ.Υ.)
ΟΠΛΑ2o16"4΄ 20"1,05 μ.3,60 μ.4,50 μ.-
ΣΩΜΑΤΑ2ο,4ο17"4΄ 30"1,00 μ.3,60 μ.4,40 μ.-
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜ. ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Α.Σ.Σ.)
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1o17"4΄ 30"1,00 μ.3,60 μ.4,40 μ.-
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1o17"4΄ 30"1,00 μ.3,60 μ.4,40 μ.-
ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3o17"4΄ 30"1,00 μ.3,60 μ.4,40 μ.-
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3o17"4΄ 30"1,00 μ.3,60 μ.4,40 μ.-
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3o17"4΄ 30"1,00 μ.3,60 μ.4,40 μ.-
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3o17"4΄ 30"1,00 μ.3,60 μ.4,40 μ.-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ4o17"4΄ 30"1,00 μ.3,60 μ.4,40 μ.-

γ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα για τα αγωνίσματα των δρόμων μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.
δ. Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου/ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους/ες.
ε. Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.
στ. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες την τρέχουσα ημέρα κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων.
ζ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες/ούσες στις αθλητικές δοκιμασίες, στα όρια που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.
Οι υποψήφιοι/ες για να επιτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, συνιστάται να έχουν προετοιμασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα.

Υποψήφιος/α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.

Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψήφιου/ας, πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκομίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι.), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο/η υποψήφιος/α να αναπρογραμματίζεται ανάλογα από το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο. Η ανωτέρω εναλλακτική ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας της περιόδου των ΠΚΕ του αντίστοιχου εξεταστικού κέντρου. Στην περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος/α πρέπει να γνωστοποιεί στον ιατρό που παρίσταται στις δοκιμασίες, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού του/της υποψήφιου/ας κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα στο σημείο ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων. Για την περίπτωση νόσησης από COVID-19, όπως παρ.7 παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Γ».

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΛΟΙΠΑ
Η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η ακόλουθη:
α. Τα εξεταστικά κέντρα θα αποστέλλουν στη μηχανογράφηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), τους ικανούς υποψηφίους των ΠΚΕ.
β. Το ΥΠΑΙΘ θα αποστέλλει στα εξεταστικά κέντρα, επεξεργασμένες καταστάσεις για έλεγχο ορθότητας.
γ. Τα εξεταστικά κέντρα, θα αποστείλουν στο ΥΠΑΙΘ εκ νέου τις καταστάσεις, με επισημασμένες τυχόν διορθώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για την ορθότητα και τη μορφή των αποτελεσμάτων είναι τα εξεταστικά κέντρα.

Επισημαίνεται ότι, για τους κοινούς υποψηφίους/ες, τα αποτελέσματα επιτυχόντων/ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που δήλωσε ο υποψήφιος/α, εκδίδονται μόνο από το εξεταστικό κέντρο. Το ΥΠΑΙΘ με βάση τις καταστάσεις και αφού λάβει υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων και τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν, συντάσσει και εκδίδει την τελική κατάσταση επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές κατά Τμήμα.