Πολεμικoύ Ναυτικού

ΣΧΟΛΕΣ

Αθλητική Προετοιμασία

Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει ένα σύγχρονο στόλο αεροσκαφών (μαχητικά, μεταφορικά και εκπαιδευτικά) καθώς και ένα σύγχρονο σύστημα αεροπορικού ελέγχου. Η δομή των δυνάμεων της πολεμικής αεροπορίας περιλαμβάνει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (Α.Τ.Α.), τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης, τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και Αριθμό Μονάδων και Υπηρεσιών.

Σχολές Πολεμικού Ναυτικού

Το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει έναν ισχυρό στόλο που αποτελείται από μονάδες κρούσης (φρεγάτες, αντιτορπιλικά, πυραυλάκατους και υποβρύχια) και αριθμό πλοίων διοικητικής μέριμνας. Η δομή των δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού περιλαμβάνει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Γ.Ε.Ν.), το Αρχηγείο Στόλου, τη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης, τη Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού και αριθμό Ναυτικών Διοικήσεων και Υπηρεσιών.

Πηγές / Σύνδεσμοι:
Γενικό Επιτελείο Πολεμικού Ναυτικού
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.)
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Σχολές Ναυτικών Δοκίμων

Σχόλες Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ)

Περιγραφή της Σχολής

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.), της Ελληνικής Ναυτικής Ακαδημίας, εκπαιδεύει και καλλιεργεί, σωματικά και πνευματικά, τους Ναυτικούς Δοκίμους, μελλοντικούς Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων είναι Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι.) και παρέχει ακαδημαϊκή και ναυτική εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου. Η εισαγωγή στη Σχολή γίνεται μέσω των ετήσιων πανελλαδικών εξετάσεων, τις οποίες διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας, και οι απόφοιτοί της σταδιοδρομούν στο Πολεμικό Ναυτικό ως Αξιωματικοί. Οι Ναυτικοί Δόκιμοι γίνονται δεκτοί για φοίτηση στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας. Στη Σχολή λειτουργεί το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών και οι Ναυτικοί Δόκιμοι κατατάσσονται στις κατευθύνσεις Μαχίμων και Μηχανικών. Οι σπουδές είναι οργανωμένες σε τέσσερα (4) έτη. Η Σχολή παρέχει στους Ν. Δόκιμους ευρεία ακαδημαϊκή και ναυτική εκπαίδευση με σκοπό να διαμορφώνει νέους αξιωματικούς με υψηλή κατάρτιση σε όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά και ναυτικά γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Π.Ν. Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εκπαιδεύονται και οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος οι οποίοι στελεχώνουν το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση των Ναυτικών Δοκίμων αποσκοπεί στην επιστημονική γνώση των αντικειμένων των θετικών, εφαρμοσμένων, τεχνολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θεωρητικών επιστημών τα οποία υποστηρίζουν τη θεωρητική και πρακτική ναυτική εκπαίδευση.

Η Πρακτική Ναυτική Εκπαίδευση χωρίζεται σε Χειμερινή και σε Θερινή. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται Χειμερινοί Εκπαιδευτικοί Πλόες (ΧΕΠ) με πλοία του Στόλου (Φρεγάτες (Φ/Γ), Πλοία Γενικής Υποστήριξης (ΠΓΥ), Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ), Υποβρύχια (Υ/Β) και Ναρκαλιευτικά (Ν/Α). Σκοπός των Χ.Ε.Π. είναι η απόκτηση ναυτικών-επιχειρησιακών γνώσεων και εμπειρίας καθώς και η εξοικείωση με το πλοίο. Εκπαιδευτικοί πλόες εκτελούνται επίσης με τα τρία Ιστιοφόρα (Ι/Φ) που διαθέτει η Σχολή στην περιοχή του Σαρωνικού και έχουν σκοπό την εξοικείωση των Δοκίμων με το θαλάσσιο στοιχείο, την εκμάθηση ιστιοπλοΐας και την ψυχαγωγία. Ο Θερινός Εκπαιδευτικός Πλους (Θ.Ε.Π.) της Σχολής διεξάγεται κάθε καλοκαίρι από μέσα Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου και είναι διάρκειας 45-50 ημερών. Οι μισές μέρες είναι εν πλω και οι άλλες μισές εν όρμω σε λιμάνια του εξωτερικού, επί το πλείστον Ευρωπαϊκά.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Οι Ναυτικοί Δόκιμοι αποφοιτούν από τη σχολή μετά από τετραετή φοίτηση παίρνουν το βαθμό του Σημαιοφόρου του Π.Ν. και λαμβάνουν την υποχρέωση να παραμείνουν στις τάξεις του Π.Ν. για τουλάχιστον οχτώ (8) χρόνια. Ο μάχιμος Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού μπορεί να εξελιχθεί μέχρι τα ανώτατα αξιώματα δηλαδή μέχρι το βαθμό του Αντιναυάρχου και τον τίτλο του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (Α.Γ.Ε.Ν.). Ο μηχανικός Σημαιοφόρος μπορεί να φτάσει μέχρι το βαθμό του Αντιναυάρχου. Οι αξιωματικού έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να υπηρετήσουν σε υποβρύχια, αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας ή υποβρύχιες καταστροφές, ύστερα από φοίτηση στα αντίστοιχα Σχολεία. Αφού αποχωρήσουν από το Πολεμικό Ναυτικό μπορούν να εργαστούν ως Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί στο Εμπορικό Ναυτικό.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Ναυτικού

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν)

Περιγραφή της Σχολής

Η Σ.Μ.Υ.Ν. είναι η παραγωγική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σ’ αυτήν εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί μόνιμοι υπαξιωματικοί του Π.Ν. ώστε μετά την αποφοίτηση να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητάς τους. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της σχολής αποστολή της Σ.Μ.Υ.Ν. είναι να παρέχει στους εισερχόμενους σπουδαστές, αφενός μεν την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή, αφετέρου δε, την αναγκαία θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, καθώς και τεχνική κατάρτιση, με σκοπό, την απόδοση Υπαξιωματικών, που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητας. Η έδρα της σχολής βρίσκεται στον Σκαραμαγκά.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διάρκεια φοίτησης στη σχολή είναι τρία (3) χρόνια και περιλαμβάνει για κάθε εκπαιδευτικό έτος, τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο. Η εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο μέρη την Ακαδημαϊκή και την Στρατιωτική – Ναυτική Εκπαίδευση.

Η διάρθρωση της παρεχόμενης Ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει:
Tη Βασική Θεωρητική Εκπαίδευση, στη διάρκεια της οποίας οι δόκιμοι ανεξαρτήτως ειδικότητας, διδάσκονται “Βασικά Θεωρητικά Μαθήματα”.
Tην Ειδική Θεωρητική Εκπαίδευση, στη διάρκεια της οποίας, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί εκπαιδεύονται σε θέματα της ειδικότητάς των, σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως
Kαι την Πρακτική Εκπαίδευση σε εργαστήρια, συνεργεία του Ναυστάθμου και σε Πολεμικά Πλοία, για τα αντικείμενα της ειδικότητάς τους.

Στη Χειμερινή περίοδο τα διδασκόμενα μαθήματα στη σχολή χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες τα Γενικά και τα Ειδικά.

Τα Γενικά μαθήματα, διδάσκονται σε όλους τους σπουδαστές της ΣΜΥΝ, ανεξάρτητα από την ειδικότητα τους. Ενδεικτικά κάποιες από τις ενότητες μαθημάτων που διδάσκονται είναι οι παρακάτω :
Ξένες Γλώσσες, Πληροφορική, Ηλεκτροτεχνία, Ανώτερα Μαθηματικά, Ναυτική Ιστορία, Διευθυντική, Δίκαιο, Γενικές Γνώσεις, Στρατιωτική Αγωγή, Ναυτική Αγωγή

 

Τα Ειδικά μαθήματα, διδάσκονται σε κάθε μία από τις ειδικότητες, στις οποίες κατανέμονται οι σπουδαστές της ΣΜΥΝ. Οι ομάδες Ειδικών Μαθημάτων ανά ειδικότητα είναι:

Ειδικότητα: Διαχειριστές
Οικονομία και Λογιστική, Οργάνωση και Διαχείριση, Ανώτερα μαθηματικά, Δίκαιο, Διευθυντική

Ειδικότητα: Αρμενιστές
Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες, Ναυπηγία, Ναυτική Μηχανολογία, Διευθυντική, Τεχνική Ορολογία, Ξένων Γλωσσών, Ναυτικές Επιχειρήσεις, Κύματα και Τηλεπικοινωνίες

Ειδικότητα: Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών
Ναυτικές Επιχειρήσεις, Πληροφορική, Ηλεκτρονική, Ηλεκτροτεχνία, Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες, Διευθυντική, Κύματα και Τηλεπικοινωνίες, Οργάνωση και Διαχείριση, Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ, Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

Ειδικότητα: Τεχνικών Όπλων
Ηλεκτρονική, Ηλεκτροτεχνία, Ναυτικές Επιχειρήσεις, Ναυπηγία, Οργάνωση και Διαχείριση, Ναυτική Μηχανολογία, Χημεία, Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγων
Ηλεκτρονική, Ηλεκτροτεχνία, Ναυτικές Μηχανές, Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών, Πληροφορική

Ειδικότητα: Τεχνικοί Μηχανολογικών Συστημάτων
Ναυτική Μηχανολογία, Ναυτικές Μηχανές, Ναυπηγία, Ηλεκτροτεχνία, Φυσική, Διευθυντική, Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών
Ειδικότητα: Τεχνικοί Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρονική, Κύματα και Τηλεπικοινωνίες, Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

Ειδικότητα: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστών και Δικτύων
Ανώτερα Μαθηματικά, Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών, Ηλεκτρονική, Πληροφορική, Κύματα και Τηλεπικοινωνίες, Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

Κατά τη διάρκεια της Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου, οι σπουδαστές Σ.Μ.Υ.Ν. παρακολουθούν μαθήματα Ελέγχου Βλαβών (Ε/Β) και στη συνέχεια επιβαίνουν σε Πολεμικό Πλοίο ή Πλοία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν το Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου (Θ.Ε.Π.), διάρκειας ενός μηνός περίπου. Η βαθμολογία των μαθημάτων Ε/Β συμπεριλαμβάνεται σε αυτή των μαθημάτων του Θ.Ε.Π. Κατά τη διάρκεια του Θ.Ε.Π. οι σπουδαστές Σ.Μ.Υ.Ν. εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά και η τελική βαθμολογία σε κάθε μάθημα, όπως αυτό καθορίζεται στον οικείο Κανονισμό Εκπαίδευσης, λαμβάνεται από εξέταση γραπτή, προφορική ή πρακτική, μετά την ολοκλήρωση της ύλης κάθε μαθήματος.

Παράλληλα με την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, παρέχεται στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς θεωρητική και πρακτική, Ναυτική και Στρατιωτική Εκπαίδευση, με σκοπό τη γνώση της ναυτικής τέχνης, την εξοικείωση με το ναυτικό περιβάλλον, αλλά και την ανάπτυξη στρατιωτικών γνώσεων και αρετών. Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου, εκτελούνται εκπαιδευτικοί πλόες διήμερης ή τριήμερης διάρκειας, μια φορά τον μήνα, με Πολεμικά Πλοία του Στόλου. Τους Δόκιμους Υπαξιωματικούς συνοδεύουν στα ταξίδια αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Σχολής.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Σε όλους τους αποφοίτους της σχολής δίνεται ο βαθμός του Κελευστή. Μετά την αποφοίτηση και ορκωμοσία, οι Νέοι Κελευστές συνεχίζουν για 9-12 μήνες την φοίτηση τους στη Σ.Μ.Υ.Ν., με σκοπό την απόκτηση πτυχίου Εξειδικεύσεως. Οι αποδιδόμενες εξειδικεύσεις ανά ειδικότητα φαίνονται παρακάτω:

Διαχειριστής
Διαχειριστής Υλικού
Διαχειριστής Λογιστικού
Αρμενιστής
Αρμενιστής
Επιχειρήσεων – Επικοινωνιών
Ραδιοεντοπιστής
Πληροφορικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Σηματώρος
Τεχνικός Όπλων
Τεχνικός Πυροβόλων
Τεχνικός Πυρομαχικών
Τεχνικός Ναρκών
Τεχνικός Τορπιλών
Ηλεκτρολόγος
Ηλεκτρολόγος
Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων
Τεχνικός ΜΕΚ
Μηχανικός Ψυκτικών Συστημάτων
Τεχνικός ΗΝ Συστημάτων
Τεχνικός Ανθυποβρυχιακών Συσκευών
Ηλεκτρονικός Αυτόματων Συστημάτων
Ηλεκτρονικός Συστημάτων Διευθύνσεως Βολής
Ηλεκτρονικός Ραδιοεντοπιστικών Συσκευών
Ηλεκτρονικός Συστημάτων Συνεννοήσεως
Ηλεκτρονικός Υφάλων Όπλων
Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων
Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων

Από την ημερομηνία της κατατάξεώς τους στη σχολή ο χρόνος προσμετράται ως συντάξιμη υπηρεσία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφ’ όσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις είναι:

Στο βαθμό του Κελευστού, τρία (3) χρόνια.
Στο βαθμό του Επικελευστού, τρία (3) χρόνια.
Στο βαθμό του Αρχικελευστού, τρία (3) χρόνια.
Στο βαθμό του Ανθυπασπιστού, τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σ.Μ.Υ.Ν., εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.)Ιστότοπος Σχολής
Όνομα ΣχολήςΚατηγορία YποψηφίουΒάση ΣχολήςΕπιστημονικό ΠεδίοΚωδικός Μηχ/κου
Σ.Ν.Δ ΜάχιμοιΓεν. Σειρά12.7442ο811
Σ.Ν.Δ ΜάχιμοιΕιδ. Κατηγορία 3648/α11.3042ο811
Σ.Ν.Δ ΜάχιμοιΕιδ. Κατηγορία 3648/β-2ο811
Σ.Ν.Δ ΜηχανικοίΓεν. Σειρά13.7992ο816
Σ.Ν.Δ ΜηχανικοίΕιδ. Κατηγορία 3648/α11.8462ο816
Σ.Ν.Δ ΜηχανικοίΕιδ. Κατηγορία 3648/β-2ο816
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)Ιστότοπος Σχολής
Όνομα ΣχολήςΚατηγορία YποψηφίουΒάση ΣχολήςΕπιστημονικό ΠεδίοΚωδικός Μηχ/κου
Σ.Μ.Υ.ΝΓεν. Σειρά13.7002ο, 4ο864
Σ.Μ.Υ.ΝΕιδ. Κατηγορία 3648/α11.1802ο, 4ο864
Σ.Μ.Υ.ΝΕιδ. Κατηγορία 3648/β-2ο, 4ο864

1. Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών, είναι ένα ενιαίο σύστημα επιλογής που περιλαμβάνει Ψυχομετρικές δοκιμασίες, Υγειονομικές εξετάσεις και Αθλητικές δοκιμασίες.

2. Οι διαδικασίες, για τις ανωτέρω δοκιμασίες – εξετάσεις, είναι ενιαίες και ισχύουν για όλες τις Σχολές, πλην των εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω.

3. Ειδικότερα, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που δήλωσαν και τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη Σχολή Ικάρων/Τμ ΙΠΤ, θα εξετάζονται με μέριμνα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους και στην κολύμβηση, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.

4. Ομοίως, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων/ Τμ ΙΠΤ και δεν έχουν δηλώσει τη ΔΑΕ σαν εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους, θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1 σε επιπλέον Ψυχομετρικές δοκιμασίες και Υγειονομικές εξετάσεις, που προβλέπονται για τους Ιπταμένους υποψηφίους, διάρκειας έως 3 εργασίμων ημερών, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ).Η κολύμβηση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων, θα διεξάγεται με μέριμνα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους.

5. Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει Σχολή προτίμησης, τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη ΣΙ/Τμ ΙΠΤ, οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες ειδικές δοκιμασίες αυτών των Σχολών, θα συνεχίσουν τις ΠΚΕ, προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους για τις υπόλοιπες Στρατιωτικές Σχολές που έχουν δηλώσει.

6. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων εξωτερικού υποβάλλονται σε ΠΚΕ από τη ΔΑΕ/Β1.

Οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει:
1. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.
2. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.
3. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα επαναληφθούν εντός του 1ου δεκαπενθημέρου κατάταξης, με μέριμνα των Σχολών, για όσους επιτύχουν και εισαχθούν σε αυτές:
α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.
δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η διεξαγωγή δοκιμασιών θα γίνει όπως παρακάτω:

α. Οι υποψήφιοι/ες που κρίνονται κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών γνωστοποιούνται στους υποψηφίους, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξεταστικού κέντρου. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στα εξεταστικά κέντρα.
β. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αγωνίσματα και τα
κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και
Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΕΔΙΟΔΡΟΜΟΣ 100μ.ΔΡΟΜΟΣ 1000μ.ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣΡΗΨΗ ΣΦΑΙΡΑΣΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.)
ΜΑΧΙΜΟΙ2o16"4΄ 20"1,05 μ.3,60 μ.4,50 μ.2'
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ2o16"4΄ 20"1,05 μ.3,60 μ.4,50 μ.2'
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
(Σ.Μ.Υ.)
2o16"4΄ 30"1,00 μ.3,60 μ.4,40 μ.2'

γ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα για τα αγωνίσματα των δρόμων μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.
δ. Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου/ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους/ες.
ε. Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.
στ. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες την τρέχουσα ημέρα κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων.
ζ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες/ούσες στις αθλητικές δοκιμασίες, στα όρια που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.
Οι υποψήφιοι/ες για να επιτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, συνιστάται να έχουν προετοιμασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα.

Υποψήφιος/α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.

Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψήφιου/ας, πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκομίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι.), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο/η υποψήφιος/α να αναπρογραμματίζεται ανάλογα από το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο. Η ανωτέρω εναλλακτική ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας της περιόδου των ΠΚΕ του αντίστοιχου εξεταστικού κέντρου. Στην περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος/α πρέπει να γνωστοποιεί στον ιατρό που παρίσταται στις δοκιμασίες, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού του/της υποψήφιου/ας κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα στο σημείο ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων. Για την περίπτωση νόσησης από COVID-19, όπως παρ.7 παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Γ».

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΛΟΙΠΑ
Η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η ακόλουθη:
α. Τα εξεταστικά κέντρα θα αποστέλλουν στη μηχανογράφηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), τους ικανούς υποψηφίους των ΠΚΕ.
β. Το ΥΠΑΙΘ θα αποστέλλει στα εξεταστικά κέντρα, επεξεργασμένες καταστάσεις για έλεγχο ορθότητας.
γ. Τα εξεταστικά κέντρα, θα αποστείλουν στο ΥΠΑΙΘ εκ νέου τις καταστάσεις, με επισημασμένες τυχόν διορθώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για την ορθότητα και τη μορφή των αποτελεσμάτων είναι τα εξεταστικά κέντρα.

Επισημαίνεται ότι, για τους κοινούς υποψηφίους/ες, τα αποτελέσματα επιτυχόντων/ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που δήλωσε ο υποψήφιος/α, εκδίδονται μόνο από το εξεταστικό κέντρο. Το ΥΠΑΙΘ με βάση τις καταστάσεις και αφού λάβει υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων και τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν, συντάσσει και εκδίδει την τελική κατάσταση επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές κατά Τμήμα.