Πολεμικής Αεροπορίας

ΣΧΟΛΕΣ

Αθλητική Προετοιμασία

Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει ένα σύγχρονο στόλο αεροσκαφών (μαχητικά, μεταφορικά και εκπαιδευτικά) καθώς και ένα σύγχρονο σύστημα αεροπορικού ελέγχου. Η δομή των δυνάμεων της πολεμικής αεροπορίας περιλαμβάνει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (Α.Τ.Α.), τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης, τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και Αριθμό Μονάδων και Υπηρεσιών.

Σχολές Πολεμικής Αεροπορίας

Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει ένα σύγχρονο στόλο αεροσκαφών (μαχητικά, μεταφορικά και εκπαιδευτικά) καθώς και ένα σύγχρονο σύστημα αεροπορικού ελέγχου. Η δομή των δυνάμεων της πολεμικής αεροπορίας περιλαμβάνει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (Α.Τ.Α.), τη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης, τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και Αριθμό Μονάδων και Υπηρεσιών.

Πηγές / Σύνδεσμοι:
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.)
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.)

 Σχολή Ικάρων

Σχολή Ικάρων (Σ.Ι)

Περιγραφή της Σχολής

Η Σχολή Ικάρων υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) και έχει έδρα της την Αεροπορική Βάση Δεκελείας στο Τατόι. Η αποστολή της Σχολής Ικάρων σύμφωνα με την ιστοσελίδα της είναι:

Nα παράγει και να μεταδίδει την γνώση στους σπουδαστές της, με την έρευνα και διδασκαλία της αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.
Nα αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και την στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνει αξιωματικούς της ΠΑ με στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες, με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.
Nα διοργανώνει από κοινού με τα Πανεπιστήμια, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να διεξάγει επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος της ΠΑ.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια φοίτησης στη Σχολή Ικάρων είναι τουλάχιστον τετραετής. Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση κατανέμεται σε εξαμηνιαία και αυτοτελή μαθήματα και υλοποιείται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την εκτέλεση εργασιών και εργαστηριακών – πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις. Η Εκπαίδευση στη Σχολή Ικάρων κατανέμεται σε τέσσερα (4) Εκπαιδευτικά έτη. Κάθε Εκπαιδευτικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου, με διακοπές στις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και κατά τη θερινή περίοδο, ανάλογα με τις ανάγκες της Σχολής. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και ένας Ίκαρος θεωρείται επιτυχών, σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, εάν σε κάθε μάθημα συγκεντρώσει βαθμολογία 50% και άνω και Μέσο Όρο Βαθμολογίας Μαθημάτων 60% τουλάχιστον. Σε διαφορετική περίπτωση εμπίπτει σε κατάσταση ακαδημαϊκής ανεπάρκειας. Αν ένας Ίκαρος συγκεντρώσει βαθμολογία κάτω του 50% σε λιγότερο από 3 μαθήματα, κρίνεται επανεξεταστέος. Σε περίπτωση που αποτύχει σε επανεξέταση ή συγκεντρώσει βαθμολογία κάτω του 50% σε περισσότερα μαθήματα τότε παραπέμπεται στο Συμβούλιο Ικανότητας, με το ερώτημα της παραμονής στην ίδια τάξη ή της απομάκρυνσής του από τη Σχολή. Ένας Ίκαρος δεν επιτρέπεται να χάσει περισσότερο από ένα χρόνο, κατά τη διάρκεια της τετραετούς φοίτησής του, διαφορετικά απομακρύνεται από τη σχολή.

Η εκπαίδευση στη Σχολή Ικάρων διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική και Πτητική (για τους Ιπτάμενους).

Σκοπός της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης είναι να παρέχει πανεπιστημιακού επιπέδου γνώση, καθώς και άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση στους σπουδαστές της Σχολής Ικάρων με τη διδασκαλία μαθημάτων Πανεπιστημιακού επιπέδου και με την πρακτική εκπαίδευση στα Εργαστήρια της Σχολής. Παράλληλα στοχεύει στην καλλιέργεια της δημιουργικής επιστημονικής σκέψης και στην εξοικείωση με την έρευνα, ώστε ως Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας να είναι σε θέση να αφομοιώνουν γρήγορα τις εξελίξεις στη στρατηγική, την επιστήμη και την τεχνολογία.

Ενδεικτικά στο τμήμα Ιπταμένων διδάσκονται τα εξής μαθήματα :

Γενικά ΜαθηματικάΓενική ΦυσικήΧημεία
Ηλεκτρονικοί ΥπολογιστέςΑεροναυτιλίαΘερμοδυναμική
ΜετεωρολογίαΜηχανική ΠτήσηςΗλεκτρονικός Πόλεμος
Αρχές ΑεροναυπηγικήςΜηχανική ΠτήσηςΣτατιστική
Αεροπορικές ΕπιχειρήσειςΒλητικήΠροωθητικά Συστήματα
ΑεράμυναΟπλισμόςΕπίγεια Άμυνα
ΛογοτεχνίαΚοινωνιολογίαΦιλοσοφία
Αρχές ΟικονομικήςΨυχολογίαΤοπογραφία

Στο τμήμα των Μηχανικών στο πρώτο έτος διδάσκονται κοινά μαθήματα. Μετά το δεύτερο εξάμηνο, οι Ίκαροι επιλέγουν μια από τις ακόλουθες κατευθύνσεις :

Μηχανικού Αεροσκαφών (Μ.Α.)
Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (Μ.Τ/Η.)
Μηχανικού Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (Μ.Α.Ε.)

Σκοπός της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας του Ικάρου, με την αύξηση της αντοχής του σε παρατεταμένη άσκηση, της δυνατότητάς του να λειτουργεί σωστά και με τακτική σκέψη κάτω από συνθήκες πίεσης, με την εκπαίδευση στα όπλα, την επιβίωση, τη γνώση της στρατιωτικής οργάνωσης και διαδικασιών και τέλος, με την άσκηση στη διοικητική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η στρατιωτική εκπαίδευση σε συνδιασμό με την ανάπτυξη της Στρατιωτικής Αγωγής, θα προετοιμάσει τους Ικάρους να υπηρετήσουν επάξια στις τάξεις της Π.Α. Η Στρατιωτική Εκπαίδευση υλοποιείται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων όπως στρατιωτικές ασκήσεις, δοκιμασίες, ασκήσεις διαβίωσης, διδασκαλία, διαλέξεις και επισκέψεις. Τα επιμέρους κριτήρια επιτυχίας των αντικειμένων και των μαθημάτών της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, καθορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Σκοπός της Πτητικής Εκπαίδευσης είναι η προοδευτική ανάπτυξη θεωρητικών θεμάτων και η εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων σε όλη τη διάρκεια της φοίτησης. Σύμφωνα με το πλαίσιο πτητικής εκπαίδευσης, ο Ιπτάμενος Ανθυποσμηναγός, πριν την τοποθέτησή του σε Μονάδα της ΠΑ, ακολουθεί πέντε συνολικά στάδια εκπαίδευσης.

το Στάδιο Επιλογής (1ο έτος)
το Αρχικό Στάδιο (2ο έτος, β’ εξάμηνο)
το Βασικό Στάδιο (3ο έτος, α’ εξάμηνο)
το Προκεχωρημένο Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)
το Επιχειρησιακό Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)

Επαγγελματική Εξέλιξη

Ο Ίκαρος αποφοιτεί από τη σχολή με το βαθμό του Μόνιμου Ανθυποσμηναγού και εισέρχεται στις τάξεις των Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας. Σ’ όλη τη σταδιοδρομία με συνεχεί εκπαίδευση σε ανώτατες στρατιωτικές σχολές και πανεπιστήμια της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού, θα αποκτήσει την απαραίτητη γνώση προκειμένου να ανταποκριθεί στο έργο του αλλά και να ολοκληρωθεί ως προσωπικότητα. Στο πρώτο στάδιο, περίπου το μισό της σταδιοδρομίας του, παρέχει τις υπηρεσίες του σε Πολεμικές Μοίρες Αεροσκαφών εξοπλισμένες με σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη. Στο δεύτερο στάδιο οι Ανθυποσμηναγοί ειδικότητας Ιπταμένου παρέχουν τις υπηρεσίες του κυρίως από διοικητικές και επιτελικές θέσεις, και έχουν προοπτικές εξέλιξης μέχρι τις ανώτατες βαθμίδες της ιεραρχίας όπως Αρχηγός Αεροπορίας.

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α)

Περιγραφή της Σχολής

Την 27η Ιουλίου 2016, ιδρύθηκε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ), η οποία προέρχεται από την ενοποίηση των Σχολών Υπαξιωματικών [Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) και Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ)] της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ). Η ΣΜΥΑ είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αποστολή της είναι να παράγει, μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης, άνδρες και γυναίκες μόνιμους Υπαξιωματικούς της ΠΑ, με άρτια στρατιωτική αγωγή και επαγγελματική κατάρτιση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της.

Η Σχολή υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης και έχει ως έδρα της την Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τριετής. Στους Δόκιμους της ΣΜΥΑ παρέχεται, για όλες τις ειδικότητες, ακαδημαϊκή και στρατιωτική εκπαίδευση, ενώ καλλιεργείται διαρκώς η στρατιωτική αγωγή, ως απαραίτητο στοιχείο της ιδιότητάς τους.

Στη ΣΜΥΑ λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις με τις συναφείς με αυτές ειδικότητες:

Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης:
α.Μηχανοσυνθέτης
β.Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων
γ.Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών
δ.Ηλεκτρολόγος
ε.Γενικός Οπλουργός
στ.Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων
ζ.Πληροφορικής
Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης:
α.Ραδιοναυτίλος
β.Ελεγκτής Αναχαίτισης
γ.Αμύνης Αεροδρομίων
δ.Μετεωρολόγος
ε.Πληροφοριών
Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης:
α.Στρατολόγος
β.Ταμιακός
γ.Γενικός Υλικονόμος

Με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου είναι δυνατή η μη λειτουργία μιας ή περισσότερων ειδικοτήτων από τις κατευθύνσεις ανά εκπαιδευτικό έτος, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της ΠΑ.

Η Κατεύθυνση «Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης» της ΣΜΥΑ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της ΣΥΔ, στην Αεροπορική Βάση Σέδες, στη Θεσσαλονίκη.

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.) Ιστότοπος Σχολής
Όνομα ΣχολήςΚατηγορία YποψηφίουΒάση ΣχολήςΕπιστημονικό ΠεδίοΚωδικός Μηχ/κου
Σ.Ι. ΙπτάμενοιΓεν. Σειρά16.1252ο821
Σ.Ι. ΙπτάμενοιΕιδ. Κατηγορία 3648/α15.0002ο821
Σ.Ι. ΙπτάμενοιΕιδ. Κατηγορία 3648/β-2ο821
Σ.Ι. ΜηχανικοίΓεν. Σειρά18.2902ο826
Σ.Ι. ΜηχανικοίΕιδ. Κατηγορία 3648/α17.4002ο826
Σ.Ι. ΜηχανικοίΕιδ. Κατηγορία 3648/β-2ο826
Σ.Ι Ελεγκτές ΑεράμυναςΓεν. Σειρά18.0052ο827
Σ.Ι Ελεγκτές ΑεράμυναςΕιδ. Κατηγορία 3648/α17.8002ο827
Σ.Ι Ελεγκτές ΑεράμυναςΕιδ. Κατηγορία 3648/β -2ο827
Σ.Ι. ΔιοικητικώνΓεν. Σειρά18.1454ο886
Σ.Ι. ΔιοικητικώνΕιδ. Κατηγορία
3648/α
18.1354ο886
Σ.Ι. ΔιοικητικώνΕιδ. Κατηγορία 3648/β-4ο886
Σ.Ι. Έρευνας και ΠληροφορικήςΓενική Σειρά18.7202ο, 4ο885
Σ.Ι. Έρευνας και ΠληροφορικήςΕιδ. Κατηγορία 3648/α18.2602ο, 4ο885
Σ.Ι. Έρευνας και ΠληροφορικήςΕιδ. Κατηγορία 3648/β13.6002ο, 4ο885
Σ.Ι. ΕφοδιαστώνΓενική Σειρά18.3052ο887
Σ.Ι. ΕφοδιαστώνΕιδ. Κατηγορία 3648/α18.3002ο887
Σ.Ι. ΕφοδιαστώνΕιδ. Κατηγορία 3648/β-2ο887
Σ.Ι. ΜετεωρολόγωνΓενική Σειρά18.1952ο884
Σ.Ι. ΜετεωρολόγωνΕιδ. Κατηγορία 3648/α17.8152ο884
Σ.Ι. ΜετεωρολόγωνΕιδ. Κατηγορία 3648/β-2ο884
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Μ.Υ.Α.)Ιστότοπος Σχολής
Όνομα ΣχολήςΚατηγορία YποψηφίουΒάση ΣχολήςΕπιστημονικό ΠεδίοΚωδικός Μηχ/κου
Κατεύθυνση
Τεχνολογικής
Υποστήριξης
Γεν. Σειρά13.5452ο878
Κατεύθυνση
Τεχνολογικής
Υποστήριξης
Ειδ. Κατηγορία 3648/α12.5302ο878
Κατεύθυνση
Τεχνολογικής
Υποστήριξης
Ειδ. Κατηγορία 3648/β-2ο878
Κατεύθυνση
Επιχειρησιακής
Υποστήριξης
Γεν. Σειρά16.3152ο879
Κατεύθυνση
Επιχειρησιακής
Υποστήριξης
Ειδ. Κατηγορία 3648/α14.8902ο879
Κατεύθυνση
Επιχειρησιακής
Υποστήριξης
Ειδ. Κατηγορία 3648/β-2ο879
Κατεύθυνση
Διοικητικής και
Εφοδιαστικής
Υποστήριξης
Γεν. Σειρά17.7852ο880
Κατεύθυνση
Διοικητικής και
Εφοδιαστικής
Υποστήριξης
Ειδ. Κατηγορία 3648/α17.5102ο880

Κατεύθυνση
Διοικητικής και
Εφοδιαστικής
Υποστήριξης
Ειδ. Κατηγορία 3648/β10.0802ο880

1. Οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες προβλέπονται για τους υποψηφίους Στρατιωτικών Σχολών, είναι ένα ενιαίο σύστημα επιλογής που περιλαμβάνει Ψυχομετρικές δοκιμασίες, Υγειονομικές εξετάσεις και Αθλητικές δοκιμασίες.

2. Οι διαδικασίες, για τις ανωτέρω δοκιμασίες – εξετάσεις, είναι ενιαίες και ισχύουν για όλες τις Σχολές, πλην των εξαιρέσεων που περιγράφονται παρακάτω.

3. Ειδικότερα, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που δήλωσαν και τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη Σχολή Ικάρων/Τμ ΙΠΤ, θα εξετάζονται με μέριμνα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους και στην κολύμβηση, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές ΠΚΕ.

4. Ομοίως, οι κοινοί υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει και τη Σχολή Ικάρων/ Τμ ΙΠΤ και δεν έχουν δηλώσει τη ΔΑΕ σαν εξεταστικό κέντρο επιθυμίας τους, θα υποβληθούν στη συνέχεια με μέριμνα της ΔΑΕ/Β1 σε επιπλέον Ψυχομετρικές δοκιμασίες και Υγειονομικές εξετάσεις, που προβλέπονται για τους Ιπταμένους υποψηφίους, διάρκειας έως 3 εργασίμων ημερών, εφόσον κρίθηκαν κατάλληλοι στις λοιπές Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ).Η κολύμβηση, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων, θα διεξάγεται με μέριμνα του εξεταστικού κέντρου επιθυμίας τους.

5. Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες που έχουν δηλώσει Σχολή προτίμησης, τις Σχολές του Πολεμικού Ναυτικού (ΣΝΔ, ΣΜΥΝ) ή τη ΣΙ/Τμ ΙΠΤ, οι οποίοι κρίθηκαν ακατάλληλοι στις αντίστοιχες ειδικές δοκιμασίες αυτών των Σχολών, θα συνεχίσουν τις ΠΚΕ, προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητά τους για τις υπόλοιπες Στρατιωτικές Σχολές που έχουν δηλώσει.

6. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες της ειδικής κατηγορίας των Ελλήνων εξωτερικού υποβάλλονται σε ΠΚΕ από τη ΔΑΕ/Β1.

Οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει:
1. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας.
2. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων.
3. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα επαναληφθούν εντός του 1ου δεκαπενθημέρου κατάταξης, με μέριμνα των Σχολών, για όσους επιτύχουν και εισαχθούν σε αυτές:
α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
β. Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
γ. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχει σε αθλητικές δοκιμασίες.
δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
στ. Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η διεξαγωγή δοκιμασιών θα γίνει όπως παρακάτω:

α. Οι υποψήφιοι/ες που κρίνονται κατάλληλοι/ες από τις Υγειονομικές Επιτροπές (βάσει εκδιδομένου Πρακτικού), στη συνέχεια συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες. Οι χώροι διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών γνωστοποιούνται στους υποψηφίους, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξεταστικού κέντρου. Οι αθλητικές δοκιμασίες διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται στα εξεταστικά κέντρα.
β. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αγωνίσματα και τα
κατώτερα/ανώτερα (κατά περίπτωση) όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και
Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξάρτητα φύλου) για να κριθεί κατάλληλος:

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣΠΕΔΙΟΔΡΟΜΟΣ 100μ.ΔΡΟΜΟΣ 1000μ.ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣΡΗΨΗ ΣΦΑΙΡΑΣΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.)
ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Σ.Ι.)2o16"4΄ 20"1,05 μ.3,60 μ.4,50 μ.2'
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α.)2o17"4΄ 30"1,00 μ.3,60 μ.4,40 μ.-
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (Σ.Ι.)2o16"4΄ 20"1,05 μ.3,60 μ.4,50 μ.-
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Μ.Υ.Α.)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2o17"4΄ 30"1,05 μ.3,60 μ.4,40 μ.-
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2o17"4΄ 30"1,00 μ.3,60 μ.4,40 μ.-
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ2o17"4΄ 30"1,00 μ.3,60 μ.4,40 μ.-

γ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα για τα αγωνίσματα των δρόμων μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις τριών (3) προσπαθειών.
δ. Στη ρίψη σφαίρας, ως τελική επίδοση υποψηφίου/ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους/ες.
ε. Η αθλητική περιβολή των υποψηφίων αποτελεί αποκλειστικά δική τους επιλογή και ευθύνη.
στ. Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη των Σχολών, ανάλογα με τις επικρατούσες την τρέχουσα ημέρα κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες και των αριθμό των υποψηφίων.
ζ. Οι υποψήφιοι/ες έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον κρίνονται επιτυχόντες/ούσες στις αθλητικές δοκιμασίες, στα όρια που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή.
Οι υποψήφιοι/ες για να επιτύχουν στις αθλητικές δοκιμασίες, συνιστάται να έχουν προετοιμασθεί εκ των προτέρων κατάλληλα.

Υποψήφιος/α που θα αποτυγχάνει να επιτύχει το όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.

Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψήφιου/ας, πρόβλημα υγείας ή γυναικολογικής φύσης, υποχρεωτικά να προσκομίζεται βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι.), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο/η υποψήφιος/α να αναπρογραμματίζεται ανάλογα από το αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο. Η ανωτέρω εναλλακτική ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας της περιόδου των ΠΚΕ του αντίστοιχου εξεταστικού κέντρου. Στην περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος/α πρέπει να γνωστοποιεί στον ιατρό που παρίσταται στις δοκιμασίες, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ’ αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας. Τέλος, σε περίπτωση τραυματισμού του/της υποψήφιου/ας κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα στο σημείο ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των ΠΚΕ του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων. Για την περίπτωση νόσησης από COVID-19, όπως παρ.7 παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Γ».

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΛΟΙΠΑ
Η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι και την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι η ακόλουθη:
α. Τα εξεταστικά κέντρα θα αποστέλλουν στη μηχανογράφηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), τους ικανούς υποψηφίους των ΠΚΕ.
β. Το ΥΠΑΙΘ θα αποστέλλει στα εξεταστικά κέντρα, επεξεργασμένες καταστάσεις για έλεγχο ορθότητας.
γ. Τα εξεταστικά κέντρα, θα αποστείλουν στο ΥΠΑΙΘ εκ νέου τις καταστάσεις, με επισημασμένες τυχόν διορθώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνοι για την ορθότητα και τη μορφή των αποτελεσμάτων είναι τα εξεταστικά κέντρα.

Επισημαίνεται ότι, για τους κοινούς υποψηφίους/ες, τα αποτελέσματα επιτυχόντων/ουσών στις ΠΚΕ και για όλες τις Σχολές που δήλωσε ο υποψήφιος/α, εκδίδονται μόνο από το εξεταστικό κέντρο. Το ΥΠΑΙΘ με βάση τις καταστάσεις και αφού λάβει υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων και τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν, συντάσσει και εκδίδει την τελική κατάσταση επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές κατά Τμήμα.