Προκήρυξη Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, από την Τρίτη 19/03/2024 έως και την Τρίτη 26/03/2024.

prokirixi-pirosvestikis2024