Πακέτο με 6 Ψυχομετρικά ΤΕΣΤ

100,00 

Χορήγηση Ψυχομετρικών τεστ σε ηλεκτρονική μορφή και αξιολόγηση βάση των απαντήσεων. Δίνεται η δυνατότητα εξάσκησης σε όλες τις κατηγορίες και η ευκαιρία να αξιολογηθεί ο κάθε υποψήφιος σε επίπεδο προσωπικότητας, γνώσεων και ετοιμότητας. Οι κατηγορίες των τεστ είναι: τεστ προσωπικότητας, τεστ ετοιμότητας, κριτικά τεστ, γλωσσικά τεστ, αριθμητικά τεστ, τεστ matrix.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει 6 βασικά τεστ ,τεστ προσωπικότητας, τεστ ετοιμότητας, κριτικά τεστ ,γλωσσικά τεστ, αριθμητικά τεστ.

  • 3 τεστ προσωπικότητας
  • 1 τεστ ετοιμότητας
  • 1 γλωσσικό τεστ
  • 1 αριθμητικό τεστ
Κατηγορία: