Πακέτο με 24 Ψυχομετρικά ΤΕΣΤ

200,00 

Χορήγηση Ψυχομετρικών τεστ σε ηλεκτρονική μορφή και αξιολόγηση βάση των απαντήσεων. Δίνεται η δυνατότητα εξάσκησης σε όλες τις κατηγορίες και η ευκαιρία να αξιολογηθεί ο κάθε υποψήφιος σε επίπεδο προσωπικότητας, γνώσεων και ετοιμότητας. Οι κατηγορίες των τεστ είναι: τεστ προσωπικότητας, τεστ ετοιμότητας, κριτικά τεστ, γλωσσικά τεστ, αριθμητικά τεστ, τεστ matrix.

Το πακέτο αυτό είναι πλήρες περιλαμβάνει 24 τεστ από όλες τις κατηγορίες εξέτασης με μεγάλο εύρος ερωτήσεων ,δίνεται η ευκαιρία για μεγαλύτερη εξάσκηση .Τεστ προσωπικότητας, τεστ ετοιμότητας, κριτικά τεστ ,γλωσσικά τεστ, αριθμητικά τεστ. τεστ matrix

  • 12 τεστ προσωπικότητας
  • 4 τεστ ετοιμότητας
  • 4 γλωσσικά τεστ
  • 2 αριθμητικά τεστ
  • 2 τεστ matrix
Κατηγορία: