Πακέτο με 12 Ψυχομετρικά ΤΕΣΤ

150,00 

Χορήγηση Ψυχομετρικών τεστ σε ηλεκτρονική μορφή και αξιολόγηση βάση των απαντήσεων. Δίνεται η δυνατότητα εξάσκησης σε όλες τις κατηγορίες και η ευκαιρία να αξιολογηθεί ο κάθε υποψήφιος σε επίπεδο προσωπικότητας, γνώσεων και ετοιμότητας. Οι κατηγορίες των τεστ είναι: τεστ προσωπικότητας, τεστ ετοιμότητας, κριτικά τεστ, γλωσσικά τεστ, αριθμητικά τεστ, τεστ matrix.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει 12 τεστ από όλες τις κατηγορίες εξέτασης ,τεστ προσωπικότητας, τεστ ετοιμότητας, κριτικά τεστ, γλωσσικά τεστ, αριθμητικά τεστ, τεστ matrix

  • 5 τεστ προσωπικότητας
  • 2 τεστ ετοιμότητας
  • 2 γλωσσικά τεστ
  • 2 αριθμητικά τεστ
Κατηγορία: