Ποιος ο αριθμός εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές έτους 2024

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων της κυβέρνησης για το έτος 2024,

στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

– 50 σπουδαστές στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και

– 1.030 σπουδαστές στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των εισαχθέντων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στη Σχολή Αστυφυλάκων ήταν οκτακόσιοι πενήντα (850) σπουδαστές και ο αριθμός των εισαχθέντων στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν σε εκατό (100) σπουδαστές (εξήντα (60) θέσεις για τους ιδιώτες υποψήφιους και σαράντα (40) για τους αστυνομικούς).