ΤΕΣΤ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Με αυστηρή προσομοίωση σε όλη τη διαδικασία εξέτασης γίνεται μέτρηση επιδόσεων σε όλα τα αγωνίσματα. Έτσι δίνεται η ευκαιρία στον/ην υποψήφιο/α να αποκτήσουν εμπειρία στην διαδικασία εξέτασης και να ελέγξουν τις δυνατότητες τους. Αφού ελεγχθεί το αθλητικό ιστορικό και το ιστορικό τραυματισμών, αξιολογούνται τα αποτελέσματα του τεστ επιδόσεων και προτείνεται η έναρξη ή όχι των προπονήσεων καθώς και η συχνότητα αυτών.

ΤΕΣΤ

Επιδόσεων (Μετρήσεις)

Μέτρηση σε όλα τα εξεταζόμενα αγωνίσματα

northtrainers-eshop-24