ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άγχους Εξετάσεων

Η διαχείριση του άγχους την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων & πως μπορούν οι γονείς από την δική τους πλευρά να βοηθήσουν. Δίνονται χρήσιμες και ταυτόχρονα πολύτιμες συμβουλές όπως επίσης & τεχνικές διαχείρισης – αποφυγής του άγχους. Η αθρόα συμμέτοχη υποψηφιων- γονέων μαρτύρα την αναγκαιότητα της συνάντησης μας καθώς αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να λάβουν γνώση για όλα τα παραπάνω επίμαχα ζητήματα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαχείρισης Άγχους Εξετάσεων

για υποψηφίους

& γονείς υποψηφίων

cover-symvoules-04