ΠΑΚΕΤΑ

LEVEL UP
PACKAGES

Ολοκληρωμένα ταχύρυθμα προγράμματα προετοιμασίας

Ταχύρρυθμα  προγράμματα προετοιμασίας 3 & 6 μηνών ανάλογα με τις ανάγκες σας πλαισιωμένες με διαφορετικές παροχές και δυνατότητα επιλογής μεταξύ 4 πακέτων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα βάσει των προτεραιοτήτων σας.

Με ένα τεράστιο δίκτυο προπονητών Πανελλαδικά, συνεργασίες  με τις πιο πρωτοπόρες εταιρείες (Labora , Alterlife)  ξεπερνάμε μαζί όλα τα εμπόδια καθώς ο στόχος όλων είναι η άψογη συνεργασία με τους Υποψήφιους/ιες και τους γονείς τους , για το επιθυμητό αποτέλεσμα…… την επιτυχία!

LEVEL UP

Package 3

 • 1 μήνα ALTERLIFE
 • 2 μήνες προπονήσεις σε στάδιο

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

 • 9 ψυχομετρικά test με αξιολόγηση (3 ανά μήνα) σε ψηφιακή πλατφόρμα των North Trainers
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Συμπλήρωσης Προκηρύξεων
 • 3 μήνες προπονήσεις σε Στάδιο

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

 • 9 ψυχομετρικά test με αξιολόγηση (3 ανά μήνα) σε ψηφιακή πλατφόρμα των North Trainers
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Συμπλήρωσης Προκηρύξεων
northtrainers-eshop-14

LEVEL UP

Package 3 plus

 • 1 μήνα ALTERLIFE
 • 2 μήνες προπονήσεις σε στάδιο

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

 • 9 ψυχομετρικά test με αξιολόγηση (3 ανά μήνα) σε ψηφιακή πλατφόρμα των North Trainers
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Συμπλήρωσης Προκηρύξεων
 • Συμπλήρωση –κατάθεση –υποβολή δικαιολογητικών σε 1 Προκήρυξη
 • Συμβουλευτική Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου by LABORA
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου-Αποτελεσματική Μελέτη
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Αγωνιστικού Άγχους
 • 3 μήνες προπονήσεις σε Στάδιο

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

 • 9 ψυχομετρικά test με αξιολόγηση (3 ανά μήνα) σε ψηφιακή πλατφόρμα των North Trainers
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Συμπλήρωσης Προκηρύξεων
 • Συμπλήρωση –κατάθεση –υποβολή δικαιολογητικών σε 1 Προκήρυξη
 • Συμβουλευτική Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου by LABORA
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου-Αποτελεσματική Μελέτη
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Αγωνιστικού Άγχους
northtrainers-eshop-15

LEVEL UP

Package 6

 • 1 μήνα ALTERLIFE
 • 5 μήνες προπονήσεις σε στάδιο

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

 • 18 ψυχομετρικά test με αξιολόγηση (3 ανά μήνα) σε ψηφιακή πλατφόρμα των North Trainers
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Συμπλήρωσης Προκηρύξεων
 • 6 μήνες προπονήσεις σε Στάδιο

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

 • 18 ψυχομετρικά test με αξιολόγηση (3 ανά μήνα) σε ψηφιακή πλατφόρμα των North Trainers
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Συμπλήρωσης Προκηρύξεων
northtrainers-eshop-16

LEVEL UP

Package 6 plus

 • 1 μήνα ALTERLIFE
 • 5 μήνες προπονήσεις σε στάδιο

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

 • 18 ψυχομετρικά test με αξιολόγηση (3 ανά μήνα) σε ψηφιακή πλατφόρμα των North Trainers
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Συμπλήρωσης Προκηρύξεων
 • Συμπλήρωση –κατάθεση –υποβολή δικαιολογητικών σε 1 Προκήρυξη
 • Συμβουλευτική Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου by LABORA
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου-Αποτελεσματική Μελέτη
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Αγωνιστικού Άγχους
 • 6 μήνες προπονήσεις σε Στάδιο

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

 • 18 ψυχομετρικά test με αξιολόγηση (3 ανά μήνα) σε ψηφιακή πλατφόρμα των North Trainers
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Συμπλήρωσης Προκηρύξεων
 • Συμπλήρωση –κατάθεση –υποβολή δικαιολογητικών σε 1 Προκήρυξη
 • Συμβουλευτική Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού Δελτίου by LABORA
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου-Αποτελεσματική Μελέτη
 • Συμμετοχή στο Σεμινάριο Αγωνιστικού Άγχους
northtrainers-eshop-17