ΠΑΚΕΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Διαδικασία / Δικαιολογητικά / Υποβολή

Ανάλυση ανά Σχολή σε σχέση με την διαδικασία ,την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, την υποβολή, τα χρονοδιαγράμματα καθώς επίσης & επισήμανση όλων των σημαντικών σημείων προσοχής και αποφυγής πιθανών λαθών. Η άψογη εξυπηρέτηση και σε αυτό το θέμα καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρουν οι North Trainers και που τους καθιστούν πρωτοπόρους στις προτιμήσεις γονέων και μαθητών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προκηρύξεων

Ανάλυση ανά Σχολή σε σχέση με την διαδικασία ,την συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, την υποβολή, τα χρονοδιαγράμματα καθώς επίσης & επισήμανση όλων των σημαντικών σημείων προσοχής και αποφυγής πιθανών λαθών.

Συμμετοχή στο σεμινάριο

northtrainers-eshop-06