ΠΑΚΕΤΑ

ΒENEFITS
PACKAGES

Ολοκληρωμένες λύσεις προετοιμασίας

Η μόνη Ομάδα που αποδεικνύει  συνεχώς γιατί αποτελεί την Ηγετική Δύναμη στο χώρο της Προετοιμασίας Υποψηφίων Πανελλαδικά.

Τέσσερα διαφορετικά πακέτα ποικίλων παροχών σε προσιτές τιμές που πλαισιώνουν & καλύπτουν  τις ανάγκες  αυτών που επιζητούν βοήθεια έκτος της Αθλητικής τους Προετοιμασίας.

BENEFIT

Package 1

200€

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ: 50€

12 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ: 150€

northtrainers-eshop-10

BENEFIT

Package 2

300€

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ: 50€

12 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ: 150€

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ: 50€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ(1): 50€

northtrainers-eshop-11

BENEFIT

Package 3

350€

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ: 50€

12 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ: 150€

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 50€

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ: 50€

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 50€

northtrainers-eshop-12

BENEFIT

Package 4

480€

400€

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ: 50€

18 ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ: 180€

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ: 50€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ(1): 50€

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΒΥ LABORA: 100€

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 50€

northtrainers-eshop-13