Προκηρύξεις (Στρατιωτικές Σχολές)

21/01/2023

Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

19/04/2022

Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 1. Έλληνες Εσωτερικού α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 18 […]
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more