ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΕΣ

Αθλητική Προετοιμασία

Η Ελληνική Αστυνομία κατατάσσει στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, σπουδαστές με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων και των ειδικών εισιτηρίων εξετάσεων, υποψηφίων εξωτερικού, με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ΙΚΑΝΟΙ κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ή τις Ένοπλες Δυνάμεις ή την Πυροσβεστική Ακαδημία ή το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και έπειτα από αίτησή τους στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους στις καθοριζόμενες από την προκήρυξη ημερομηνίες.

Αστυνομική Ακαδημία

Η Αστυνομική Ακαδημία έχει την έδρα της στην Αθήνα και στόχο την εκπαίδευση, τη μετεκπαίδευση, καθώς και την επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθμών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το διδακτικό προσωπικό των Παραγωγικών Σχολών καθώς και των Σχολών Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας, απαρτίζεται από διακεκριμένους καθηγητές Πανεπιστημίων, ειδικούς επιστήμονες και Αξιωματικούς με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας.

Στη διδασκόμενη ύλη συμπεριλαμβάνονται μαθήματα Πανεπιστημιακών Σχολών, ειδικότερα επαγγελματικά, καθώς και πρακτικών αστυνομικών εφαρμογών.

Η Αστυνομική Ακαδημία συγκροτείται από το Επιτελείο και τις εξής Υπηρεσίες :

  • Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα)
  • Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας
  • Σχολή Μετεκπαίδευσης – Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας
  • Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

 

Δύο είναι οι σχολές που υπάγονται στην Αστυνομική Ακαδημία και στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσα από το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Η Σχολή Αξιωματικών η οποία έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των μελλοντικών στελεχών και αξιωματικών της ΕΛΑΣ και η Σχολή Αστυφυλάκων η οποία έχει αποστολή την εκπαίδευση των μελλοντικών Αστυνομικών και Ανακριτικών Υπαλλήλων της ΕΛΑΣ.

Πηγές / Σύνδεσμοι:
Υπουργείο Προσταστίας του Πολίτη
Ελληνική Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.)
Αστυνομική Ακαδημία
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας

Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Περιγραφή της Σχολής

Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των Δόκιμων Αξιωματικών. Η εκπαίδευση αποβλέπει στην επιστημονική μόρφωση και την επιχειρησιακή κατάρτιση, καθώς επίσης και την πολιτιστική και κοινωνική καλλιέργεια των μελλοντικών στελεχών – αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Η Σχολή Αξιωματικών, στεγάζεται από το 2004 σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στις Αχαρνές Αττικής και είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Από το 1995 η εισαγωγή των σπουδαστών στην σχολή πραγματοποιείται με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι αφού ολοκληρώσουν τις γραπτές εξετάσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων, υποβάλλονται σε συμπληρωματικές προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες συνίστανται σε: ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής για τη Σχολή Αξιωματικών.

Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα και χωρίζεται σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά έτη, ενώ διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική.

Τα μαθήματα χωρίζονται σε μαθήματα με αξιολόγηση όπως:
Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, Ανακριτική, Εγκληματολογία, Κοινωνική Ψυχολογία, Αστυνομική Πρακτική, Τουρισμός και Τουριστική Νομοθεσία, Αυτοπροστασία, Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Αστικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο

και σε μαθήματα χωρίς αξιολόγηση όπως:
Μηχανολογία Αυτοκινήτων, Τοπογραφία, Πρώτες Βοήθειες, Δημόσια Υγιεινή, Αυτοάμυνα, Σωματική Αγωγή, Δημόσιες Σχέσεις, Χημεία Τροφίμων.

Η εκπαίδευση των Δόκιμων Αξιωματικών συμπληρώνεται με διάφορες μορφωτικές, πολιτιστικές κα οικολογικές δραστηριότητες που έχουν ως στόχο τη διεύρυνση του πνευματικού-επιστημονικού πεδίου καθώς και της περιβαλλοντικής συνείδησης των Δοκίμων Υπαστυνόμων.

Σε όλη τη διάρκεια της 4ετους φοίτησής τους οι Δόκιμοι Αξιωματικοί διαμένουν και σιτίζονται στη Σχολή, ενώ φορούν ειδική στολή. Στους Δόκιμους Αξιωματικούς που επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις ή επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια και ζήλο σε άλλους τομείς της εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας, απονέμονται τιμητικές διακρίσεις από τον εκάστοτε Διοικητή της Σχολής.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του τετραετούς κύκλου σπουδών οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών εντάσσονται στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ και τοποθετούνται σε θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας και την επιθυμία τους. Οι μεταθέσεις στην αστυνομία δεν είναι πολύ συχνές και εξαρτώνται συνήθως από την επιθυμία του αστυνομικού αλλά και τα διαθέσιμα μόριά του.

Ο βαθμός του Υπαστυνόμου Β’ είναι η βάση στην πυραμίδα ιεραρχίας του Σώματος ενώ οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης μέχρι την κορυφή της ιεραρχίας δηλαδή το βαθμό του Αντιστράτηγου.

Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

Περιγραφή της Σχολής

Η Σχολή Αστυφυλάκων έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των Δόκιμων Αστυφυλάκων και την προετοιμασία τους, ώστε να καταστούν ικανοί αστυνομικοί και ανακριτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας.

Διάρκεια Φοίτησης και Περιεχόμενο Σπουδών

Η Σχολή Αστυφυλάκων είναι Ανώτερη Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών (δεν είναι ισότιμη με ΤΕΙ), η οποία εδρεύει στην Κομοτηνή και διαρθρώνεται σε οκτώ (8) Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Γρεβενών, Διδυμοτείχου, Καρδίτσας, Κομοτηνής, Νάουσας, Ξάνθης, Ρεθύμνου και Σητείας).

Η φοίτηση των σπουδαστών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και χωρίζεται σε τρία (3) εκπαιδευτικά έτη. Τα δύο πρώτα διαιρούνται σε δύο αυτοτελή εξάμηνα το καθένα και το τρίτο εκπαιδευτικό έτος περιλαμβάνει το τελευταίο εξάμηνο εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι Δόκιμοι Αστυφύλακες διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.

Η εκπαίδευση διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική και αποσκοπεί στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση και στη γενική εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Τα αντικείμενα εκπαίδευσής τους αφορούν :
τη γνώση της νομικής επιστήμης, το χειρισμό και χρήση των όπλων, τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την εκμάθηση τεχνικών αυτοπροστασίας.

Ενδεικτικά μερικά από τα μαθήματα που διδάσκονται οι σπουδαστές της σχολής είναι :

Μαθήματα με Αξιολόγηση (Βαθμό): Αστυνομικό Δίκαιο, Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο, Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο – Εφαρμογή, Ποινικών Υποθέσεων, Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου – Ανθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου, Θέματα Γενικής Αστυνόμευσης – Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας ( Γενικό Μέρος- Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι), Θέματα Τροχαίας – Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Εγκληματολογία – Ανακριτική, Οπλοτεχνική – Σκοποβολή, Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία, Επιστημονική Αστυνομία – Στοιχεία Ιατροδικαστικής, Πληροφορική, Ξένη Γλώσσα.

Μαθήματα χωρίς Αξιολόγηση (Χωρίς Βαθμό): Σωματική Αγωγή – Αθλητισμός, Πρώτες βοήθειες – Υγιεινή προσωπικού, Στοιχεία Αστικού Δικαίου, Θέματα Κρατικής Ασφάλειας, Στοιχεία Κοινοτικού Δικαίου, Κοινωνική Επαγγελματική Αγωγή – Δεοντολογία – Δημόσιες σχέσεις – Επικοινωνία, Εφαρμογές Αστυνομικού Δικαίου, Ψυχολογικά θέματα και προσεγγίσεις, Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων, Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.), Θέματα μέτρων τάξεως, τροχαίας, ασφάλειας σε συγκεντρώσεις – Αστυνομικές Επιχειρήσεις, Εφαρμογές πληροφορικής – Τεχνολογία αστυνομικών εφαρμογών.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Οι απόφοιτοι της σχολής αστυφυλάκων στελεχώνουν τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της τάξης στις περιοχές της αρμοδιότητάς τους. Οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν ξανά στις Πανελλήνιες εξετάσεις για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών, σε ποσοστό 20% επί των συνολικών εισακτέων, ενώ οι 5 πρώτοι απόφοιτοι όλων των σχολών μπαίνουν απευθείας στο 2ο έτος της σχολής Αξιωματικών.

Οι Αστυφύλακες προάγονται στο βαθμό του Αρχιφύλακα με τη διαδικασία ενδοϋπηρεσιακών προαγωγικών εξετάσεων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την έξοδό τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων.
Δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης των εξετάσεων.
Eίναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης Σχολής.
Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα και διαγωγή.
Καθ’ υπέρβαση του καθοριζόμενου κάθε φορά αριθμού προακτέων και για την κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του Αρχιφύλακα, προάγονται, χωρίς εξετάσεις, οι Αστυφύλακες που έχουν πτυχίο οποιουδήποτε ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή οπουδήποτε ισότιμου προς αυτά.

ΣχολήΚατηγορία YποψηφίουΒάση ΣχολήςΕπιστημονικό ΠεδίοΚωδικός Μηχ/κου
Αξιωματικών (μόνο για πολίτες)Γεν. Σειρά18.0701ο, 2ο, 4ο869
Αξιωματικών
(μόνο για πολίτες)
Πολύτεκνοι 10%17.6701ο, 2ο, 4ο869
Αξιωματικών
(μόνο για πολίτες)
Τρίτεκνοι 4%17.9401ο, 2ο, 4ο869
Αξιωματικών
(μόνο για αστυνομικούς)
Γεν. Σειρά17.7201ο, 2ο, 4ο869
Αξιωματικών
(μόνο για αστυνομικούς)
Πολύτεκνοι 10%16.5201ο, 2ο, 4ο869
Αξιωματικών
(μόνο για αστυνομικούς)
Τρίτεκνοι 4%17.6001ο, 2ο, 4ο869
ΑστυφυλάκωνΓεν. Σειρά14.8101ο, 2ο, 4ο870
ΑστυφυλάκωνΠολύτεκνοι 10%12.2901ο, 2ο, 4ο870
ΑστυφυλάκωνΤρίτεκνοι 4%14.5601ο, 2ο, 4ο870
Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να φέρουν μαζί τους κατά την εξέτασή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και το ειδικό δελτίο συμμετοχής στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.

Το πλαίσιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία εισαγωγής στις Παραγωγικές Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην ετήσια προκήρυξη εισόδου σπουδαστών αναφέρονται αναλυτικά όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι.

Το πρόγραμμα εξέτασης των υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις, καθώς και ο τόπος και ο χρόνος παρουσίασης, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως επίσης και στις Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας του τόπου του ενδιαφερόμενου. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλλει αίτημα συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας οφείλουν να ενημερωθούν με δική τους ευθύνη για το πρόγραμμα και τους τόπους δοκιμασίας.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ως αθλητές, δεν υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμασίες (αθλητικές- ψυχοτεχνικές). Αυτοί παραπέμπονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, από την αρμόδια Επιτροπή Κατάταξης.

α. Ψυχοτεχνική Δοκιμασία
Για την εξακρίβωση των ψυχικών ικανοτήτων οι υποψήφιοι υποβάλλονται στη δοκιμασία του ΤΕΣΤ προσωπικότητας και καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών.

Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η δομή της προσωπικότητας, η σκέψη και η αντίληψη.

β. Υγειονομική Εξέταση

Η υγειονομική εξέταση ενεργείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, περίπου στο δεύτερο (2ο) δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου, για τους υποψηφίους που διαμένουν στην Ελλάδα και κατά το μήνα Σεπτέμβριο για τους υποψηφίους του εξωτερικού. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται στο πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να παρουσιασθούν στην Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης για εξέταση, θα πρέπει να παραλάβουν από τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Διευθύνσεις Αστυνομίας ή τα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου υποβολής της αίτησης, το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης. Το Δελτίο φέρει φωτογραφία του υποψηφίου, καθώς και παραπεμπτικό σημείωμα για να μεταβεί σε Κρατικό ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο και να υποβληθεί στις απαραίτητες υγειονομικές εξετάσεις (ακτινολογικές, μικροβιολογικές, οφθαλμολογικές, ΩΡΛ, χειρουργικές, παθολογικές, καρδιολογικές, ψυχιατρικές). Ο κάθε γιατρός που γνωματεύει συντάσσει και το αποτέλεσμα της εξέτασης θέτοντας την υπογραφή και τη σφραγίδα του. Από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών.

Όλες οι εξετάσεις θα πρέπει να γίνουν μεταξύ του χρονικού διαστήματος υποβολής της αίτησης και της εξέτασης από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης.

Ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής που οι υποψήφιοι παρουσιάζονται καταθέτουν το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης, προκειμένου η επιτροπή να αποφανθεί για την υγειονομική ικανότητα του κάθε υποψηφίου ξεχωριστά.

Υποψήφιος που δεν θα προσκομίσει στην Επιτροπή Κατάταξης, Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης συμπληρωμένο για όλες τις παθήσεις που αναφέρονται σ’ αυτό και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, δεν εξετάζεται.

γ. Αθλητική Δοκιμασία

Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι (άνδρες – γυναίκες) υποβάλλονται σε δοκιμασία ενώπιον Επιτροπής στα εξής αγωνίσματα:

ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣΠΕΔΙΟΔΡΟΜΟΣ 100μ.ΔΡΟΜΟΣ 1000μ.ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣΡΗΨΗ ΣΦΑΙΡΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ1ο, 2ο, 4ο16"4΄ 20"1,05 μ.3,60 μ.4,50 μ.
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ1ο, 2ο, 4ο16"4΄ 20"1,05 μ.3,60 μ.4,50 μ.

Με βάση τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών εξετάσεων, οι αρμόδιες Επιτροπές, αποφαίνονται με απλή πλειοψηφία για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων, χωρίς να τους βαθμολογούν και συντάσσουν πίνακες ικανών και μη ικανών προς κατάταξη. Οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι ανέκκλητες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις ή επανεξετάσεις υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι, όσοι υποψήφιοι κρίθηκαν ικανοί από τις αρμόδιες επιτροπές για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές δεν απαιτείται να υποβληθούν σε παρόμοιες εξετάσεις, ωστόσο οφείλουν να προσκομίσουν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ικανότητας. Κατά συνέπεια, δεν παραδίδονται δελτία υγειονομικής εξέτασης σε όλους τους υποψηφίους, αλλά σε όσους επιθυμούν.