Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία 2022-2023

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το νέο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο ορίζει τα προσόντα, τις προϋποθέσεις, τα κωλύματα κατάταξης, τις κατηγορίες υποψηφίων και τη διαδικασία για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών και φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Νέο αγώνισμα στις αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι των Σχολών Πυροσβεστικής που θα υποβληθούν στις αθλητικές δοκιμασίες για τις Πανελλήνιες 2022 θα πρέπει να εξεταστούν σε ένα νέο αγώνισμα που περιλαμβάνει “Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50΄΄ (μία προσπάθεια)”.

Εκτός από το παραπάνω αγώνισμα, οι υποψήφιοι υποβάλλονται και στα κάτωθι αγωνίσματα:

α. Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).
β. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).
γ. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).
δ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).
ε. Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

Υποψήφιοι που πρόκειται να υποβληθούν στη δοκιμασία των προκαταρκτικών εξετάσεων σε Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή, δηλώνουν τούτο στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση τους και υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Π.Σ. Στην ανωτέρω βεβαίωση αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων, τα στοιχεία επικοινωνίας τους, καθώς και ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από τη βεβαίωση αυτή πρέπει να προκύπτει ότι οι εν λόγω υποψήφιοι κρίθηκαν ικανοί (ΟΠΛΑ) στις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, καθώς και στις υγειονομικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος υποβολής της υποψηφιότητας. Η ανωτέρω βεβαίωση ικανότητας δύναται να υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία στην προκήρυξη Διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία των ως άνω προκαταρκτικών εξετάσεων από Στρατιωτική, Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή και κρίθηκαν ικανοί, προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Π.Σ. για να εξετασθούν στα αθλήματα που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο των προκαταρκτικών εξετάσεων των ως άνω Στρατιωτικών, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών.