ΠΚΕ Στρατιωτικών Σχολών 2023 -Πρόγραμμα και Οδηγίες για τους υποψηφίους σπουδαστές που δεν συμμετείχαν ή δεν ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις για λόγους ανωτέρας βίας

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more